Organisation

Service & Asset Management

Inom organisation ligger produkter och tjänster för att ge er kunskap, coachning och resurser för att bedriva era processer inom er verksamhet.

Utbildning

Över 80 olika utbildningar inom undehåll, kvalitet och teknik. Tack vare vår kompetensbredd och höga yrkeskunnande kan vi även erbjuda oss själva som specialistresurser inom alla utbildningsområden.

 • Över 80 olika utbildningar inom underhåll, teknik, kvalitet och våra digitala lösningar (IBM Maximo, Efecto etc.
 • Rollbaserade, företagsanpassade, öppna - utbildningar
 • Tre olika nivåer: Insikt/förståelse - Kunskap. Rätt utbildning för rätt ändamål.
 • Vi skräddarsyr din utbildning efter dina önskemål och förutsättningar
 • Systemutbildningar

Tjänster

Allt det vi kan utbilda och verksamhetsutveckla kan vi även erbjuda som tjänst, det kan vara:

 • Nyckelroller
 • Ledare
 • Tillfällig förstärkning
 • Riktade insatser

Rekrytering

Utnyttja vårt breda kontaktnät för att tillföra nya specialister och ledare till din organisation.

 • Nyckelpersoner- ledarskap
 • Egen CV-bank
 • Kunskapsbedömning

Coachning

Vi erbjuder hela vår erfarenhetsbank, vad kan vi hjälpa dig med?

 • Naturligt bollplank
 • Mentorskap
 • Beslutsstöd i "bakgrunden"
KONTAKT

KONTAKTA OSS

Valdation:
* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden