Uppgradering av WebSphere Application Server V9

WebSphere Application Server

IBM har nyligen lanserat en ny version av IBM® WebSphere® Application Server V9. Den nya versionen erbjuder inte bara ny funktionalitet men även möjligheten till besparingar upp till $350 000* på tre år. Tyvärr hinner många IT-avdelningar inte med de nya uppgraderingarna och resultatet högre supportkostnader, ökade risker för nedtider och man går miste om ny bra funktionalitet. En annan utmaning som IT-avdelningen ställs för er den komplicerade licensmodellen som kan vara svår att sätta sig in i och göra att avdelningen drar på sig onödiga kostnader. På Enfo har vi stor erfarenhet av WAS 9 uppgraderingar och kan hjälpa dig hela vägen från förberedelser, genomförande, support och tills att du kan tillgodoräkna dig resultatet.

Tidigare har en WAS-uppgradering varit mycket krävande och komplicerad. Höga krav har ställts på både projektledare för planeringen av arbetet och utvecklarna som behövt förändra kod. På toppen av detta har man ofta behövt sätta sig in IBMs komplicerade licensmodeller och förbinda sig till kostnader som sträcker sig över lång tid. Man har också svårigheten att bygga upp den här typen av kompetens internt då det ofta mellan gångerna sker personalförändringar, byten av leverantörer och förändringar i produkten. Detta har oftast ytterligare försvårats då man samtidigt haft behovet att beställa nya servrar och uppgradera operativ systemet.

Med den nya versionen av WAS har IBM förenklat uppgraderingsprocessen bland annat genom att erbjuda två nya verktyg som vi kan hjälpa er med!

  • Verktyg 1 hjälper till att peka ut var i koden som justerinngar behöver göras vilket underlättar jobbet för utvecklarna avsevärt och sparar tid.
  • Verktyg 2 pekar ut hur mycket av arbetet som kan automatiseras och ger ett estimat på det manuella arbetet. Den hjälper också till att identifiera applikationer som kan migreras in i WAS och tillhandahåller underlag för en server specifikation.

Andra fördelar med WAS 9 enligt IBM är:

  • Integrering med hybrid cloud som ger möjligheter att flytta applikationer från on-premise till cloudet för sänkta kostnader
  • Nya möjligheter att tillfälligt köra WAS 9 på olika infrastrukturer
  • Bättre integrering med cloudtjänster för att utveckla dina applikationer snabbare
  • ROI på 122% på bara 16 månader*.

För att underlätta en uppgradering och se till att du får ut det mesta utav den nya versionen erbjuder Enfo följande tjänster.

Förberedelse – Enfo bjuder till en workshop där vi presenterar produktnyheterna. Kartlägger era specifika behov i förhållande till tillgänglighet samt tittar på hur en ny arkitektur kan se ut. Vi undersöker också hur den förändrade licensmodellen kan nyttjas.

Genomförande – Enfo tillhandhåller resurser för uppgraderingsprojekt med flera års erfarenhet inom WAS.

Support – Enfo erbjuder förvaltningstjänster med 24/7 SLA. Kvalitetssäkrade produktionssättningar, baserat på Enfos best practice och molnbaserad monitorering.

Ring oss idag och boka ett förutsättningslöst möte – låt oss på Enfo guida dig rätt!


DOWNLOAD PRODUCT DATA SHEET


*) IBM SOURCEUTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden