364
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Simpler, Smoother, Smarter Business

Enfo figures 2016

Finansiell kommunikation och rapporter

Enfos kommunikation bygger på öppenhet och pålitlighet, bestående av relevanta, aktiva och förebyggande aktiviteter. Enfo Oyj publicerar årligen fem finansiella rapporter: bokslutskommunikén, årsredovisningen och tre kvartalsrapporter.

Enfo följer jämställdhetsprincipen och publicerar rapporterna på finska och engelska.

Enfo Oyj publicerar sin redovisning per 1 januari-31 december 2015 den 2 mars 2016.

Interim report

Interim report Q1

Interim report

Interim report Q2

Interim report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Annual Report

Annual Report 2016

Financial Statement

Financial Statement 2016

Annual Report

Annual Report 2015

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2014

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2013

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2012

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2011

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2010

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2009

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2008

Financial Statement

Financial Statement

Financial Statement

Financial Statement

PRESSMEDDELANDE januari 19, 2018

Hans Sollerman ny medlem i Enfos ledningsgrupp

Hans Sollerman har utnämnts till Executive Vice President, Business Transformation från 22 januari 2018. ...

Press release december 18, 2017

Decisions of the Extraordinary General Meeting of Enfo Oyj

Enfo Oyj’s Extraordinary General Meeting was held on December 15, 2017 in Kuopio....

EGM 2017 november 23, 2017

NOTICE OF ENFO OYJ'S EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The shareholders of Enfo Oyj are invited to attend the Extraordinary General Meeting to be held on Friday, 15 December 2017 at 11:30 a.m. at the company premises in Viestikatu 7, Kuopio, Finland....

ENFOS STRATEGISKA GRUNDPELARE


Digitala Dimensionen

Inom några år kommer digitaliseringen att fundamentalt ha förändrat alla våra kunders verksamheter. Denna utveckling innebär en stor tillväxtpotential för Enfo, särskilt inom Internet of Things, cloud-tjänster, affärsanalys, säkerhet och mobilitet. Vi är övertygade om att alla våra kunder kommer att ha en digital dimension i sin verksamhet.

Nya affärslösningar

Digitaliseringen innebär att nya affärslösningar kommer att utvecklas och stärka Enfos nuvarande affärslösningar. Målet är att komma närmare kundens verksamhet och tillhandahålla lösningar med garanterat affärsvärde. Enfos serviceportfölj kommer att bli alltmer omfattande i takt med att nya affärslösningar utvecklas.

Integrerat värdeskapande

Våra kunder kommer att få adderade fördelar genom affärslösningar som kombineras med förvaltningstjänster. Mervärdet från denna integration fångas upp i nya affärsmodeller där Enfo tar ansvar för hela affärslösningen, inklusive relaterade IT-infrastrukturtjänster.

Socialt ansvar

Vårt sociala ansvar medför att fatta beslut om framtida lösningar nu. Det innebär medvetenhet om hur det vi gör idag påverkar morgondagen, ekonomiskt, socialt och miljömässigt och är själva kärnan i hur vi arbetar: vi tänker bortom morgondagen och tar ansvar för dagen.

Inom Enfo strävar vi efter att agera ansvarsfullt med hänsyn till lönsamhet, medarbetare och omvärld. På det sättet kan Enfo bidra till ett bättre och mer rättvist samhälle.

Läs mer om vår filosofi, policies och rutiner inom Socialt ansvar. 

BOLAGSSTYRNING

Seppo Kuula

Chairman of the Executive Management Team, CEO

Seppo Kuula är diplomingenjör (produktionsekonomi), eMBA (marknadsföring) och ingenjör (maskinautomation). Han har verkat som vd för det finska bolaget Siili Solutions Oyj sedan år 2010 och har före det jobbat för internationella bolag och lett affärsverksamhet och försäljning hos såväl listade som olistade bolag i Europa och USA. Vd för Enfo från den 1 januari 2018. 

Mats Eliasson

EVP, Business Transformation

Mats Eliasson är maskiningenjör och har tidigare arbetat som SVP, Service and Asset Management vid Enfo Sweden, vd för Framsteg AB, MRO Software AB och EBM Business Development AB. Han har också varit Business Manager vid ABB Service och Maintenance Manager vid Kemira Oyj. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 januari 2016. Innehar 2114 aktier i Enfo Oyj.

Lars Aabol

EVP, Sales & Marketing

Lars Aabol har tidigare varit vd för Enfo Zystems och Hogia Infra AB och säljchef vid Framfab. Medlem i Enfos ledningsrupp sedan den 1 juli 2012. Innehar 1400 aktier i Enfo Oyj.

Christian Homén

CFO

Christian Homén är ekonomie magister och har tidigare arbetat med titeln Director of Finance and Control vid Microsoft Corporation. Han har även haft flera chefsbefattningar vid Nokia Oyj, inom exempelvis affärsplanering, rapportering, controlling och finansiering. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 februari 2015. Innehar 888 aktier i Enfo Oyj.

Erik Brügge

Erik Brügge

EVP, Digital transformation

Erik Brügge är till utbildningen kandidat i informationssystem. Han har arbetat som konsult på Zipper AB. Från 2008, när Enfo köpte Zipper, har han innehaft i olika ledningsposition inom Enfo Zipper. Medlem i Enfos ledningsgrupp från och med den 1 juli 2017. Innehar 222 aktier i Enfo Oyj.

Henrik Norell

SVP, HR

Henrik Norell är utbildad inom human resources management och har tidigare varit chef för HR på CBRE Sweden AB, HR Manager Nordic på Ingram Micro AB, HR-direktör vid Nasdaq OMX och HR Specialist på Accenture. Han är medlem i ledningsgruppen i Enfo sedan den 9 januari 2017.

Sami Kähkönen

Sami Kähkönen

EVP, IT Transformation

Sami Kähkönen är till utbildningen filosofi magister (FM). Han har tidigare arbetat som vd för Enfo Rongo. Dessutom har han jobbat bland annat på Tieto (ex. TietoEnator) i ledningsposition och som konsult med ansvar för Data & Analytics. Medlem i Enfos ledningsgrupp från och med 1 juli 2017. Innehar direkt eller indirekt 5617 aktier i Enfo Oyj.

Styrelse

Anssi LehikoinenA

ANSSI LEHIKOINEN
Styrelseordförande 

Anssi Lehikoinen är diplomingenjör och filosofie doktor. Han är styrelseordförande i Rocsole Oy, Ownsurround Oy och VRT Finland Oy. Han är styrelsemedlem i Osuuskunta KPY och Nostetta Oy. Lehikoinen har tidigare varit vd för Numcore Oy 11/2007–4/2012, vd för Rocsole Oy 5/2012–5/2014, och Professor of Practice (Innovation management and commercialization) på deltid vid Östra Finlands universitet 12/2014–11/2017. 
Styrelsemedlem i Enfo Oyj sedan den 30 mars 2016 och ordförande sedan den 30 mars 2017. Äger inga aktier i Enfo Oyj. Oberoende av bolaget, men beroende av betydande aktieägare.


ARTO HERRANEN 
Styrelsemedlem

Arto Herranen är diplomingenjör. Han var vd för Enfo 2007–2017. Styrelsemedlem i Osuuskauppa Peeässä. Tidigare har han varit vd för  Kuopion Puhelin Oyj och Savon Voima Oyj.
Styrelsemedlem i Enfo Oyj sedan den 1 januari 2018. Innehar 271 aktier i Enfo Oyj. Beroende av bolaget, men oberoende av betydande aktieägare.

Lauri Kerman

LAURI KERMAN
Styrelsemedlem

Lauri Kerman är ekonomie magister och eMBA. Han är verksam som vd för Osuuskunta KPY och styrelsemedlem i Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy och Kiinteistö Oy Lentokapteeni. Kerman har tidigare arbetat som direktör för Icecapital Banking, partner på Iridium Corporate Finance och portföljförvaltare på Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company. 
Han är medlem i Enfo Oyj:s styrelse sedan den 19 mars 2014 och innehar inga aktier i Enfo Oyj. Han är oberoende av bolaget, men beroende av en betydande aktieägare. 

 

Timo Kärkkäinen 

TIMO KÄRKKÄINEN 
Styrelsemedlem

Timo Kärkkäinen är ekonomie magister och senior portföljförvaltare på Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company. Han är ledamot i styrelsen för Tieyhtiö Valtatie 7 Oy. Kärkkäinen har tidigare arbetat som pensionsfondsombud, finanschef och ansvarig för finansförvaltning på Neste Oil Oyj 2005–2010, samt som finanschef och chef för finansförvaltning på Fortum Oyj 2000–2005. Han var ansvarig för finans, prissättning el och spedition på Imatran Voima Oy 1987–2000. Kärkkäinen är ledamot i Enfo Oyj:s styrelse sedan den 24 mars 2011. Innehar 200 aktier i Enfo Oyj och är oberoende av bolaget och av betydande aktieägare.

 

Mikko Laine

MIKKO LAINE 
Styrelsemedlem

BBA, MBA Mikko Laine är delägare i Broadius Partners Oy, där han varit rådgivare i över tio år. Laine är också delägare och styrelsemedlem i Finnsweet Oy. Tidigare har Laine verkat som delägare och styrelseledamot i Kotihotelli Oy och Human Care Network Oy samt styrelseledamot i Pyn Rahastoyhtiö Oy. 
Styrelsemedlem i Enfo Oyj sedan den 30 mars 2017. Äger indirekt 1477 aktier i Enfo Oyj och är oberoende av bolaget och av betydande aktieägare.

Soili Makinen

SOILI MÄKINEN
Styrelsemedlem

Soili Mäkinen är ekonomie magister. Hon är CIO vid Cargotec Oyj. Mäkinen har tidigare varit CIO på MacGregor Oy (2004–2006). Från 1993 innehade hon ledande befattningar inom systemutveckling och projektledning vid MacGregor Oy:s IT-avdelning.
Mäkinen är medlem i Enfo Oyj:s styrelse sedan den 21 mars 2013. Innehar inga aktier i Enfo Oyj och är oberoende av bolaget och av betydande aktieägare.

Kaisa Olkkonen 

KAISA OLKKONEN 
Styrelsemedlem

Kaisa Olkkonen är juris magister och tingsmeriterad jurist. Hon är verksam som vd vid SSH Communications Security Oyj. Hon är även styrelseledamot och medlem i kontrollkommittén i Cargotec Oyj och styrelsemedlem i John Nurminen foundation. Olkkonen är rådgivare i Morelex Oy, 3D Bear Oy och Familings Oy. 
Styrelsemedlem i Enfo Oyj sedan den 30 mars 2016. Äger 175 aktier i Enfo Oyj. Oberoende av bolaget och betydande aktieägare.


 

Aktieägare

Det totala antalet aktier i Enfo Oyj uppgår till 670 349 st. Enfo Oyj har 117 aktieägare och de tio största per den 29 december 2017 är:

Placering

Aktieägare

ENF1V

Procent

1 Osuuskunta KPY 567,593 84.67
2 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 12,322 1.84
3 Rongo Cap 11,233 1,68
4 Gösta Serlachius Konstiftelse
9,900 1.48
5 Enfo Personalfond 8,725 1.30
6 Keskisuomalainen Oyj 4,966 0.74
7 Einari Vidgren Oy 4,786 0.71
8 Enfo Oyj 4,490 0,67
9 Hannu Isotalo Oy 3,276 0.49
10 Kallax Oy 3,132 0.48