364
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Simpler, Smoother, Smarter Business

Enfo figures 2016

Finansiell kommunikation och rapporter

Enfos kommunikation bygger på öppenhet och pålitlighet, bestående av relevanta, aktiva och förebyggande aktiviteter. Enfo Oyj publicerar årligen fem finansiella rapporter: bokslutskommunikén, årsredovisningen och tre kvartalsrapporter.

Enfo följer jämställdhetsprincipen och publicerar rapporterna på finska och engelska.

Enfo Oyj publicerar sin redovisning per 1 januari-31 december 2015 den 2 mars 2016.

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Interim financial report

Interim report Q1

Interim financial report

Interim report Q2

Interim financial report

Interim report Q3

Annual Report

Annual Report 2016

Financial Statement

Financial Statement 2016

Annual Report

Annual Report 2015

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2014

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2013

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2012

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2011

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2010

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2009

Financial Statement

Financial Statement

Annual Report

Annual Report 2008

Financial Statement

Financial Statement

Financial Statement

Financial Statement

Pressmeddelande april 20, 2017

Enfos ekonomiavdelning blir en del av Financial Process Services

Enfo centraliserar sin ekonomiska förvaltning till Financial Process Services....

Pressmeddelande april 19, 2017

HENRIK NORELL HAR UTNÄMNTS TILL HR-CHEF FÖR ENFO

Henrik Norell (f. 1972) har utnämnts till HR-chef och medlem av ledningsgruppen vid Enfo med Stockholm som placeringsort....

Pressmeddelande mars 27, 2017

KRISTINA HAGSTRÖM-ILLIEVSKA BLIR SÄLJ OCH MARKNADSCHEF PÅ ENFO INTEGRATION

Kristina, tidigare svensk säljchef på Brightstar med 15 års erfarenhet inom säljledning från världens största utbildningsföretag Dale Carnegie blir ny sälj och marknadschef på Enfo Integration. ...

ENFOS STRATEGISKA GRUNDPELARE


Digitala Dimensionen

Inom några år kommer digitaliseringen att fundamentalt ha förändrat alla våra kunders verksamheter. Denna utveckling innebär en stor tillväxtpotential för Enfo, särskilt inom Internet of Things, cloud-tjänster, affärsanalys, säkerhet och mobilitet. Vi är övertygade om att alla våra kunder kommer att ha en digital dimension i sin verksamhet.

Nya affärslösningar

Digitaliseringen innebär att nya affärslösningar kommer att utvecklas och stärka Enfos nuvarande affärslösningar. Målet är att komma närmare kundens verksamhet och tillhandahålla lösningar med garanterat affärsvärde. Enfos serviceportfölj kommer att bli alltmer omfattande i takt med att nya affärslösningar utvecklas.

Integrerat värdeskapande

Våra kunder kommer att få adderade fördelar genom affärslösningar som kombineras med förvaltningstjänster. Mervärdet från denna integration fångas upp i nya affärsmodeller där Enfo tar ansvar för hela affärslösningen, inklusive relaterade IT-infrastrukturtjänster.

Socialt ansvar

Vårt sociala ansvar medför att fatta beslut om framtida lösningar nu. Det innebär medvetenhet om hur det vi gör idag påverkar morgondagen, ekonomiskt, socialt och miljömässigt och är själva kärnan i hur vi arbetar: vi tänker bortom morgondagen och tar ansvar för dagen.

Inom Enfo strävar vi efter att agera ansvarsfullt med hänsyn till lönsamhet, medarbetare och omvärld. På det sättet kan Enfo bidra till ett bättre och mer rättvist samhälle.

Läs mer om vår filosofi, policies och rutiner inom Socialt ansvar. 

BOLAGSSTYRNING

Arto Herranen

Chairman of the Executive Management Team, CEO

Arto Herranen är civilingenjör och har tidigare arbetat som VD för Kuopion Puhelin Oyj and Savon Voima Oyj, avdelningschef vid Kuopion Puhelin Oyj, kundansvarig vid Oracle Finland Oy och produktionschef vid PTA Group Oy. Ordförande för ledningsgruppen för Enfo Oyj sedan 2007. Innehar 2 983 aktier i Enfo Oyj.

Mats Eliasson

EVP, Business Solutions

Mats Eliasson har tidigare arbetat som SVP, Service and Asset Management vid Enfo Sverige, vd för Framsteg AB, vd för MRO Software AB och vd för EBM Business Development AB. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 januari 2016. Innehar 1 316 aktier i Enfo Oyj.

Lars Aabol

EVP, Strategic Account

Lars Aabol har tidigare arbetat som chef för Hogia Infra AB och som säljchef för Framfab. Medlem i Enfos ledningsrupp sedan den 1 juli 2012. Innehar 1 250 aktier i Enfo Oyj.

Christian Homén

CFO

Christian Homén har masterexamen i ekonomi och har tidigare arbetat med titeln Director, Finance & Control vid Microsoft Corporation. Han har även haft flera ekonomichefsbefattningar vid Nokia Oyj, inom exempelvis affärsplanering, rapportering, controlling och finansiering. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 februari 2015. Innehar 888 aktier i Enfo Oyj

Tero Kosunen

EVP, Financial Process Services

Tero Kosunen är civilingenjör och har tidigare arbetat som ekonomidirektör, affärsutvecklingschef och platschef på Oy Danfoss. Dessutom har Kosunen arbetat som IT-konsult på Tieto Corporation. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 oktober 2011. Innehar 1091 aktier i Enfo Oyj.

Henrik Norell

SVP, HR

Henrik Norell har tidigare varit chef för HR på CBRE Sweden AB, HR Manager Nordic på Ingram Micro AB, HR-direktör vid Nasdaq OMX och HR Specialist på Accenture. Han är medlem i ledningsgruppen i Enfo Oyj sedan 9 januari 2017.

Tero Saksman

EVP, IT Transformation

Tero Saksman har ekonomisk kandidatexamen med inriktning företagsekonomi och har tidigare arbetat som controller vid Kuopion Puhelin Oyj och Enfo Oyj. Inom Enfo Oyjs Informationslogistik har han arbetat som säljdirektör, säljchef och servicechef. Styrelsemedlem i Kasve Oy. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 januari 2011. Innehar 1316 aktier i Enfo Oyj.

Samuli Savo

EVP, Emerging Businesses and Transformation Office

Samuli Savo är civilingenjör och har tidigare arbetat på Gartner som Digital Lead EMEA High-Tech and Telecoms samt som konsultchef. Savo har även innehaft flera ledande befattningar vid Fujitsu, bland annat som chef för Erbjudanden och SAP Practice samt som servicechef. Medlem i Enfos ledningsgrupp sedan den 1 augusti 2015. Innehar 1091 aktier i Enfo Oyj.

Styrelse

Anssi Lehikoinen

Anssi Lehikoinen, styrelseordförande
Anssi Lehikoinen är diplomingenjör samt filosofie doktor. Han är styrelseordförande på heltid i Rocsole Oy och professor i ekonomi på deltid på Östra Finlands universitet. Lehikoinen har tidigare varit verkställande direktör på Numcore Oy 11/2007-4/2012 och verkställande direktör på Rocsole Oy 5/2012 – 5/2014. Styrelseledamot i Enfo Abp sedan 30 mars 2016. Äger inga aktier i Enfo Oyj och är oberoende av bolaget men beroende av stor aktieägare.

Lauri Kerman

Lauri Kerman, styrelseledamot
Lauri Kerman är civilekonom och verksam som VD för Osuuskunta KPY. Han är ledamot i styrelsen för Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy och Kiinteistö Oy Lentokapteeni. Kerman har huvudsakligen arbetat som direktör för Icecapital Banking, partner på Iridium Corporate Finance samt portföljförvaltare på Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company. Han är ledamot i Enfo Oyj:s styrelse sedan den 19 mars 2014 och innehar inga aktier i Enfo Oyj. Han är oberoende av bolaget men beroende av en betydande aktieägare.

Timo Kärkkäinen 

Timo Kärkkäinen, styrelseledamot
Timo Kärkkäinen är civilekonom och senior portföljförvaltare på Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company. Han är ledamot i styrelsen för Ekokem Oy AB, Mustavaaran Kaivos Oy och Tieyhtiö Valtatie 7 Oy. Kärkkäinen har tidigare arbetat som pensionsfondsombud, finanschef och ansvarig för finansförvaltning på Neste Oil Oyj 2005-2010 samt som finanschef och chef för finansförvaltning på Fortum Oyj 2000-2005. Han var ansvarig för finans, prissättning el och spedition på Imatran Voima Oy 1987-2000. Han är ledamot i Enfo Oyj:s styrelse sedan den 24 mars 2011. Innehar inga aktier i Enfo Oyj och är oberoende av bolaget och av betydande aktieägare.

Soili Makinen 

Soili Mäkinen, styrelseledamot
Soili Mäkinen är civilekonom och CIO på Cargotec Oyj. Hennes huvudsakliga arbetslivserfarenhet är som CIO på MacGregor Oy (2004-2006). Sedan 1993 har hon innehaft ett antal ledande befattningar inom systemutveckling och projektledning vid MacGregor Oy:s IT-avdelning. Mäkinen är ledamot i Enfo Oyj: s styrelse sedan 21 mars 2013. Innehar inga aktier i Enfo Oyj och är oberoende av bolaget och av betydande aktieägare.

Kaisa Olkkonen 

Kaisa Olkkonen, styrelseledamot
Kaisa Olkkonen är Juris magister och tingsmeriterad jurist. Hon är verksam som VD vid SSH Communications Security Oyj. Hon är även styrelseledamot och medlem i kontrollkommittén i Cargotec Abp samt rådgivare i Morelex Oy, 3D Bear Oy och Familings Oy. Olkkonen är styrelseledamot i Enfo Abp sedan 30 mars 2016. Hon äger inga aktier i Enfo Oyj och är oberoende av bolaget och betydande aktieägare.

Mikko Laine 

Mikko Laine, styrelseledamot
BBA, MBA Mikko Laine (f. 1973) är delägare i Broadius Partners Oy, där han varit rådgivare i över tio år. Broadius Partners är en investeringsbank som ger ekonomisk rådgivning vid olika omstruktureringar. Laine är delägare i och styrelseledamot av Finnsweet Oy. Tidigare har Laine verkat som delägare och styrelseledamot i Kotihotelli Oy (2006–2015) och Human Care Network Oy samt styrelseledamot i Pyn Rahastoyhtiö Oy. Styrelseledamot i Enfo AB sedan 30 mars 2016. Äger inga aktier i Enfo AB. Betydande aktieägare och oberoende av bolaget.

Aktieägare

Det totala antalet aktier i Enfo Oyj uppgår till 654 252 st. Enfo Oyj har 116 aktieägare och de tio största per den 31 mars 2017 är:

Placering

Aktieägare

ENF1V

Procent

1 Osuuskunta KPY 566,848 85.32
2 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 12,322 1.85
3 Enfo Personalfond 9,470 1.43
4 Rongo Cap 6,494 0.98
5 Keskisuomalainen Oyj 4,966 0.75
6 Einari Vidgrén Oy 4,768 0.72
7 Pohjois-Savo Cooperative Bank 3,283 0.49
8 Hannu Isotalo Oy 3,276 0.49
9 Kallax Oy 3,132 0.47
10 Arto Herranen 2,983 0.45