business intelligence förverkligar din strategi i den digitala dimensionen

Data & Analytics

I den digitala dimensionen har mängden data exploderat. Digitalisering innebär många möjligheter att förstå både den egna verksamheten och omvärlden bättre, men stora mängder data i kombination med gränslös teknik gör det lätt att drabbas av informationsstress, både i privatlivet och i en organisation. Det är därför viktigare än någonsin att förenkla och fokusera när ni jobbar med Business Intelligence, BI.

BI handlar om att fatta bättre beslut varför ”beslutsstöd” bättre beskriver vad som menas med BI. Dessa ”bättre beslut” ska bana väg för att förverkliga den strategi din organisation bestämt sig för.

Det finns en oerhörd kraft i att synliggöra och förverkliga strategi genom de mål, nyckeltal och den information som BI-lösningen visualiserar och gör tillgänglig för analys. Bättre beslut är sådana som ligger i linje med strategin.

Med strategin som vägledning kan vi identifiera vad som behöver mätas och därigenom vilken data som faktiskt behövs. Utifrån olika målgruppers behov kan vi sedan definiera hur information ska visualiseras på ett ändamålsenligt sätt. Det kan handla om alltifrån dashboards till analys- och self-service BI applikationer och fasta rapporter.

Helhetssyn på organisationen i BI-trappanTM

Enfo använder sig av BI-trappan™ som vägledning och diskussionsunderlag när ni ska välja ambitionsnivå och identifiera aktiviteter för BI-satsningen.

Ett effektivt och värdeskapande beslutsstöd byggs bara om man tar hänsyn till dessa tre perspektiv: strategi, organisation/kultur samt teknik/data.

I varje trappsteg, för alla tre perspektiv, finns tydliga riktlinjer som visar hur man klättrar uppåt i trappan. Vägen uppåt och framåt fångas i en BI-roadmap.

Enfo har djup erfarenhet och kompetens inom alla tre perspektiv och kan därför vägleda organisationen genom alltifrån strategisk BI-rådgivning till tekniskt stöd inom ledande BI-produkter.

Läs mer hur vi hjälper våra kunder fatta bättre beslut här eller genom att kika i bloggen.


UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden