Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
Business Intelligence partners

Produkter och partners inom BI

Kom igång med effektivare budgetering genom budgeteringssystemet Effectplan

EffectplanEffectplan är ett webbaserat system som önskar föra användaren till en bättre förståelse för sin planering genom att förenkla själva processen och verktygets grundfunktioner så att organisationen som upphandlat systemet kan effektivisera planerings processen i kalendertid samtidigt som organisationen i sin helhet kan minska nedlagd tid för budget och prognos.

Det bärande konceptet bakom Effectplan är logik och enkelhet på alla nivåer. Det innebär att alla användare - oavsett roll - förstår vad de ska göra utan att behöva läsa långa instruktioner. Effectplan utgår från dig. Med ett enda verktyg kan du hantera budget- och planeringsprocessen och göra prognoser för avancerad analys, vilket också 

sparar tid – planeringsprocessen för ett normalt företag kan minska från tre månader till en månad. 

Enfo har utvecklat ett antal kunders planerings- och budgetprocesser med hjälp av Effectplan, men mycket lyckade resultat!


Relaterat blogginlägg:

 

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OM EFFECTPLAN

kontakta oss

Ulla-Britt Fagerström
Business Manager Planning
Tel:
+46 70 719 1785
KONTAKT

KONTAKTA OSS

Valdation:
* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!

RELATERADE KOMPETENSOMRÅDEN