Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
Business Intelligence partners

Produkter och partners inom BI

Enfo Baseline BI

Enfo Baseline BI sätter fart på BI-utvecklingen och ger en god arkitektur för alla BI- och Datalager-projekt. Baseline BI innehåller mer än rekommendationer för generisk design, dokumentation och namnstandarder, det är också funktioner för att automatiskt generera kod och praktiska mallar för administrationsrapporter, loggar och lösningar som annars skulle behöva skapas från början i varje projekt.

Baseline BI innehåller även en integrerad datakvalitetsprocess, en omfattande uppsättning för loggning och övervakning samt ett basbibliotek med loggar och datakvalitetsrapporter.

Arkitekturen i Baseline BI är baserad på Kimballs Datalagerarkitektur och realiseras som designmönster och kodmallar i två olika huvudteknologier: Microsoft SQL Server Integration Services (Baseline BI för Microsoft) och QlikView (Baseline BI för Qlik).

Att bygga rätt arkitektur baserat på ett beprövat ramverk förenklar support och underhåll. Det leder till betydligt lägre kostnader vilket gynnar dig som kund i det långa loppet.

För dig som kund innebär det en rad fördelar som:

  • enklare och snabbare utveckling
  • mindre individberoende
  • enklare felsökning och administration
  • lägre administrationskostnader

Att manuellt bygga stora volymer ETL-logik kan lätt leda till att den mänskliga faktorn orsakar felaktigheter och motsägelser. Baseline BI för Microsoft har därför inte bara ett basbibliotek med kodmallar men också ett verktyg för att automatiskt generera ETL-logik. Det innebär att våra konsulter kan minimera grundläggande och repetitiv kodning för att istället fokusera på svåra affärsproblem – där vi gör mest nytta.

Med Enfo får du tillgång till den gedigna kunskapsbank inom Business Intelligence och Informationslager-lösningar som vi byggt upp genom åren.
Kort sagt innebär Baseline BI en strukturerad och väldokumenterad bästa praxis för design och test av informationslager på en Microsoft SQL-server eller en Qlik-plattform.

 

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OM ENFO BASELINE BI

kontakta oss

Andreas Wickell
Senior Vice President, Sales
Tel:
+46 70 6074 052
KONTAKT

KONTAKTA OSS

Valdation:
* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!

RELATERADE KOMPETENSOMRÅDEN