Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
Business Intelligence partners

Produkter och partners inom BI

Pointer Table Management, PTM

PTM är ett webbaserat verktyg för enkel, effektiv och spårbar administration av användardefinierade data (User Defined Data, UDD). I de flesta organisationer finns ett behov av UDD. Dessa kan vara styrparametrar, definitioner, kontoplaner, produkt- eller kostnadsställen, underhåll av organisationshierarkier eller annan information som inte finns i något källsystem. Normalt hanteras denna information i en flora av Excel-ark som kan finnas i flera versioner och där ändringar inte kan spåras till en enskild person.

PTM är lösningen på organisationers problem i denna fråga. De främsta fördelarna är att:

  • verksamheten själv kan uppdatera informationen den ansvarar för, utan att ta hjälp av IT-personal
  • administration och ägare av informationen är tydlig och spårbar
  • all information lagras på ett ställe
  • verktyget kan enkelt anpassas till nya behov
  • felaktiga Excel-ark i flera versioner undviks

PTMs styrka är flexibiliteten som förenklar utveckling av funktionalitet, exempelvis felhantering, konfigurationer, budgetering, ärendehantering med mera.

Tack vare enkelheten väljer många av Enfos kunder PTM som verktyg att stötta basdataprocessen. Ett exempel är kartläggning av lokala kontoplaner för att skapa en global struktur för kontoplaner samt administration av produktegenskaper.

PTM är Enfos egen produkt.

 

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OM POINTER TABLE MANAGEMENT

Lina Tjerneld
Sälj- & Marknadschef, Enfo BI & Analytics
Tel:
+46 73 625 30 40
KONTAKT

KONTAKTA OSS

Valdation:
* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!

RELATERADE KOMPETENSOMRÅDEN