364

bättre integration ger snabbare time-to-market

Integration

Att rätt person har rätt information i rätt tid är avgörande för framgång i affärer. Höga krav ställs på systemintegration då fler komponenter än någonsin ska samspela och ändå säkerställa den snabba time-to-market som krävs i den Digitala Dimensionen.

Systemintegration såväl innanför som utanför brandväggen är en växande utmaning för många företag. Lägg dessutom till mobila enheter, Internet of Things och API:er så uppstår ett behov av både robust IT med säker tillgång till företagets information såväl som möjligheter till snabba förändringar (agilitet) och lämplig styrning.

Att vara öppen för utvecklingen är självklart mycket bättre än att försöka skydda sig från den. Denna öppenhet måste tillåta att enkelt och snabbt kunna testa olika idéer och innovationer för att se vad som fungerar bäst affärsmässigt, utan att äventyra säkerheten i informationsflödet.


Enfos nischade experter inom Integration arbetar med en beprövad och framtidssäkrad metod, Baseline. Med Baseline har organisationen snabbt ett ramverk för styrningen och en fungerande plattform som säkrar nuvarande och framtida behov, oavsett om det gäller Integration, API management eller B2B gateways.

Här börjar din resa in i den Digitala Dimensionen.


PARTNERS

Vi har djupa tekniska kunskaper och lång erfarenhet från att designa, utveckla och förvalta lösningar på en rad produkter och teknologier tillsammans med våra partners. Våra partners är IBM (integration bus, bluemix, data power, API connect, WebSphere MQ, Sterling, Business Process Manager, Blueworks, ODM etc.), Microsoft (BizTalk, Azure, API Management, BRE, Logic Apps etc.), MuleSoft (Anypoint Platform, Mule ESB, Cloud Hub, API Manager etc.), Open Source (Apache Active MQ, RabbitMQ, mongoDB, PostgreSQL, Docker etc.), WSO2 (API Manager), Amazon Web Services (integration as a service), TIBCO (integration platform), Integration Software (Baseline Integration Portal). 

 

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden