Partner november 28, 2017

AMAZON WEB SERVICES

Amazon Web Services (AWS) är en samling webbtjänster som tillsammans utgör en molnplattform som Amazon.com erbjuder via Internet. De mest centrala och välkända av dessa tjänster är Amazon EC2 och Amazon S3. AWS är en svit tjänster som erbjuder ett enklare alternativ till de traditionella hostinglösningarna.

AWS ger mjukvarubolag och IT-tjänsteleverantörer ett tryggt och säkert sätt att tillhandahålla applikationer över Internet – både traditionella och SaaS applikationer. Man kan använda AWS Management Console eller väldokumenterade API:er för åtkomst till AWS-plattformen. 

Enfo har använt AWS sedan 2008. Vi har skapat en stor organisation för att ge support, bygga och utveckla på AWS. Enfo har fler än 30 certifierade full-stack-utvecklare som kan ta hand om de mest utmanande uppdragen i kundens miljö, lösa uppkomna problem och tillhandahålla icke-tekniska tjänster som beräkning av TCO och ROI. Enfo tar även hand om identitetskontroll/behörighet och kontostrukturer, vilket ger en betydligt smidigare hantering. 

AWS är utan någon allvarlig konkurrens ledaren i Gartners övre högra kvadrant för molntjänster inom infrastruktur.