Partner

Nodinite

Nodinite är ett svenskt produkt- och utvecklingsföretag som fokuserar på att utveckla och erbjuda produkter inom IT-integration. Företaget har sitt ursprung i konsultvärlden, där vi länge har sett goda möjligheter för marknaden att skapa effektivitet och uppnå kostnadsfördelar genom användning av smarta produkter som ger effektivare integration. Nodinite strävar efter att leverera marknadens absolut bästa produkter för integration och att erbjuda en investering som snabbt och tydligt visar sig lönsam ur flera olika perspektiv. Nodinite utvecklar, äger, hanterar och säljer sina egna produkter. Företaget har tecknat avtal med flera stora aktörer på IT-området om implementering av produkterna.

Nodinite erbjuder följande: 

Logg och arkiv – All information som strömmar genom integrationsplattformarna kan loggas och arkiveras. Loggade meddelanden krypteras och komprimeras för att spara utrymme och förhindra obehörig åtkomst till data. Nodinite loggar allt ni vill, hur mycket ni vill och hur länge ni vill. 

Övervakning – Åtgärda problem snabbare och dra nytta av heltäckande program- och fjärrövervakning av beroende resurser i era systemintegrationslösningar, oavsett om de körs lokalt eller är hybrid- eller molnbaserade. 

Rapporter – Transformera företagets affärskritiska data till realtidsbaserade beslutsunderlag med rikt visuellt innehåll. Håll er uppdaterade, upptäck trender när de händer och ta verksamheten ett steg framåt. Visa information med våra webbaserade API:er som exporterar vanliga json-strukturer till de verktyg ni känner till och vill använda, till exempel Excel, Power BI eller ClickView. 

Dokumentation – Skapa förutsättningar för verkligt effektivt samarbete när och där det behövs genom att ge användarna tillgång till er värdefulla dokumentation och möjlighet att dela den. Visualisera dokumentationen med informativ grafik och tabeller. Den plugin-baserade aviseringsmotorn skickar data från centrallagret direkt till dig. Du behöver inte lägga tid på att efterfråga eller söka efter dokumentationen. Det sparar tid och möda och därmed pengar.  

Sedan 2016 drivs Baseline Integration Portal Service med Nodinite-produkten. Baseline Integration Portal Service kan tillhandahållas lokalt eller i molnet och vi ger utbildning i användning av produkten och anvisningar om bästa praxis.