Partner november 28, 2017

Tibco Software

TIBCO Software är en av världens ledande leverantörer av systemintegration, analys och processinnovation. TIBCO hjälper kunder världen över att bygga upp digital affärsverksamhet genom innovation, integration och analys.

TIBCO har ett stort produktsortiment och gedigen erfarenhet av ledande branscher som finansiella tjänster, telekom och energi där det är viktigt att kunna hantera stora datavolymer i realtid. 

Vissa lösningar skiljer sig markant åt från gängse marknadserbjudanden, exempelvis: 

  • Marknadsledande integrationsplattform med marknadens bästa molnprodukter
  • Prisbelönt Insight-plattform för analys och datautforskning med analys av strömmande data i realtid 
  • Molnbaserad plattform för API-hantering som är kompatibel med TIBCO Cloud-integrering 
  • Produkterna kan fås lokalt installerade eller i moln- eller hybridform 

Vi har varit partner till TIBCO Software i olika former i mer än 16 år. Tillsammans kan vi erbjuda både expertkunskap och praktiska lösningar för integration. 

Enfo har omfattande kunskap om TIBCO:s lösningar och lång erfarenhet av praktiskt arbete med nordiska kunder inom systemintegration och ana
lys.