internet of things förbättrar upplevelsen av digitala tjänster

Internet of things

Den Digitala Dimensionen handlar om användarupplevelser. Genom snygga och kraftfulla webbar med global uppkoppling till kunder, leverantörer, kollegor och enheter ersätter digitala lösningar och tjänster manuella rutiner. Avancerade analyser av data och sociala beteenden leder till bättre beslut, i realtid om så önskas. Med Internet of Things kan vi verkligen skapa enkla, smidiga och smarta affärer i den Digitala Dimensionen.

Digitala enheter och tjänster har revolutionerat våra privatliv och håller på att transformera hur vi arbetar. Digitala lösningar förändrar förutsättningarna för verksamheter att nå ut till kunder, partners och medarbetare. Kunder kräver i hög grad väl fungerande och integrerade digitala tjänster för en enhetlig upplevelse över butik, webb och mobil. Appar möjliggör kostnadsbesparingar genom effektiviseringar i såväl interna som externa processer.

Internet of Things, Sakernas internet, är miljön där vi verkligen ser utvecklingspotential inom alla branscher eftersom den rymmer så mycket större möjligheter än simpel kommunikation mellan olika maskiner. Internet of Things beräknas bestå av 50 miljarder uppkopplade enheter år 2020.


Digital snabbhet och säker drift

Samtidigt som potentialen i digitala tjänster och lösningar är stor finns det också orosmoln. Ofta rör dessa områden som ”governance”, (styrning), säkerhet, integration med mera. Att ha kontroll över informationen är absolut väsentligt för att tjänsterna verkligen ska generera de förbättringar som eftersträvas.

Att både ha fungerande plattformar, integrationer, säkerhet och agila lösningar som snabbt kan utvecklas och förändras för att testa nya idéer och affärsapplikationer är den utmaning alla typer av organisationer står inför.

Genom att se möjligheterna, förstå problemen och tackla utmaningarna för att minimera risk och slöseri vid införandet av digitala tjänster och Internet of Things-lösningar guidar Enfos nischade experter din organisation in i den Digitala Dimensionen.

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden