mobila enheter revolutionerar affärsutvecklingen

Mobility

Med ökad användning av mobila enheter öppnas nya möjligheter att förenkla, förbättra och skapa nya affärsprocesser. Parallellt pågår utvecklingen inom digitalisering snabbt. Integrationen mellan den fysiska och den digitala världen revolutionerar hur vi skapar tjänster och produkter samt gör affärer i den Digitala Dimensionen.

Mobila enheter har revolutionerat våra privatliv och håller på att transformera hur vi arbetar. Mobiliteten förändrar förutsättningarna för verksamheter att nå ut till kunder, partners och medarbetare. Kunder kräver i hög grad väl fungerande och integrerade lösningar för en enhetlig upplevelse över butik, webb och mobil. Appar möjliggör kostnadsbesparingar genom effektiviseringar i såväl interna som externa processer.

Digital snabbhet och säker drift

Samtidigt som potentialen i mobila appar och lösningar är stor finns det också orosmoln. Ofta rör dessa områden som ”governance”, (styrning), säkerhet, integration med mera. Att ha kontroll över informationen är absolut väsentligt för att tjänsterna verkligen ska generera de förbättringar som eftersträvas.

Att både ha fungerande plattformar, integrationer, säkerhet och agila lösningar som snabbt kan utvecklas och förändras för att testa nya idéer och affärsapplikationer är den utmaning alla typer av organisationer står inför.

Genom att se möjligheterna, förstå problemen och tackla utmaningarna för att minimera risk och slöseri vid införandet av mobila tjänster och appar guidar Enfos nischade experter din organisation in i den Digitala Dimensionen.


UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden