IT outsourcing frigör tid och kreativitet

Outsourcing

Outsourcing handlar om att frigöra kapacitet att fokusera på dina styrkor, oavsett om du som privatperson skickar skjortorna på strykning eller om du i jobbet lägger ut förvaltningen av IT-miljön till en pålitlig samarbetspartner.

Ett naturligt sätt att börja (på jobbet) är att lägga IT-miljön, med förvaltning och drift av affärs- och produktionsapplikationer, infrastruktur, mobila enheter, PC:s och olika servicefunktioner, på outsourcing. En robust och pålitlig miljö lägger grunden som en mer affärsinriktad verksamhet kan byggas på.

Framgångsrik outsourcing sänker kostnaderna och ger tid att fokusera på kärnverksamheten, samtidigt som ni får den agilitet som krävs för att möta utmaningarna med en ständigt föränderlig omvärld.

Det finns olika outsourcingstrategier och erbjudanden. Det är viktigt att du och din organisation bestämmer er för vad ni vill outsourca och varför.


Med Enfo som partner har du tillgång till hela spektrat från outsourcing av alla funktioner som inte ingår i kärnverksamheten till att endast outsourca drift av vissa delar. Det viktiga är att strategin överensstämmer med er egen.

Outsourcing sänker kostnaderna och ökar effektiviteten, men kan även leda till nya affärsmodeller, frigöra kreativitet och tid och därmed mer motiverade medarbetare. Enfo säkerställer fungerande och säkra lösningar som håller affärerna igång.

Vårt erbjudande inom outsourcing omfattar:

  • Affärsprocesser (Business Process outsourcing)
  • IT-tjänster (IT service management outsourcing (SIAM))
  • Slutanvändartjänster (End user services outsourcing)
  • Applikationer och infrastruktur (Application and infrastructure services outsourcing).

Enfo har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skövde, Västerås, Karlskrona samt Finland. Ni är välkomna att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er.

  

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden