Ökad självbetjäning ger mer tid till affären

Process Automation & Self-Service

Privat bokar vi resor, beställer tjänster och handlar varor smidigt via nätet, vid en tid vi själva väljer. I arbetslivet är utvecklingen i den Digitala Dimensionen ofta inte lika långt framme, men det är viktigt att se självbetjäning som en viktig del av servicen till dina medarbetare.

Med enkla och tillgängliga tjänster internt i organisationen, tillgängliga närsomhelst och varifrån som helst, kan det naturliga beteendet från privatlivet överföras till arbetslivet. Det sparar naturligtvis tid och ökar medarbetarnas frihet, men framförallt bör beslutet att införa smarta självbetjäningstjänster bli starten för organisationen att förbättra och effektivisera sina processer.

Bakom varje snyggt designade och användarvänliga gränssnitt ska nämligen finnas genomarbetade och automatiserade processer som gör tjänsterna meningsfulla. Automatisering måste faktiskt bli lika med verksamhetsutveckling för att organisationen ska få full nytta av investeringen i pengar, tid och arbete.

Grundligt förarbete ger bättre självbetjäning 

Därför är det viktigt att komma ihåg att förarbetet måste göras rätt och grundligt. Syftet och målet med arbetet ska vara väl förankrat i hela organisationen, från ledning till verksamhet. Automatiseringsarbetet kräver helhjärtat engagemang från såväl IT som övriga avdelningar för att nå full potential. Att bara överföra en manuell process till en digital är inte nog, ju mer du ifrågasätter rutinerna och vänder och vrider på data desto bättre digital tjänst kan du skapa.

Ni bör vara medvetna om att 80 procent av arbetet är att identifiera processerna i organisationen, 20 procent är automationsgenomförande och visualisering.

Inom Enfo finns nischade experter som stöttar din organisation i automationsplaneringen gällande mål och syfte, säkerhetsfrågor kring exempelvis PUL och EU-datalagen, hjälper er genom processarbetet och kravställning för val av verktyg samt genomförande av de digitaliserade tjänsterna.

Enklare process med självbetjäningsportal

Ett av de verktyg du kan välja är Enfos egna självbetjäningsportal ZervicePoint. Portalen är utvecklad med lång erfarenhet inom självbetjäning för att möta våra kunders behov. Med ett intuitivt gränssnitt kan komplexa automatiserade tjänster göras tillgängliga på ett modernt sätt.

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden