Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Process

Produkter och tjänster för att kartlägga era processer och organisation. Syftet är att ge dig en känd process/nuläge för att lägga grunden till ert förbättringsarbete, få bort variation och skapa effektiva processer/organisationer med målet att "lätt att göra rätt" och "rätt ifrån mig". Om processerna är inom områdena: underhåll, kvalite, förbättringsarbete och nyanskaffning - så är processen känd för oss och vi kan visa upp best practice-processer. Dessa anpassar vi sedan utefter er verksamhet och förutsättningar = Snabb väg mot resultat.

Service and Asset Management Process 

 

Områden inom process

Processkartläggning >>

Processkartläggning erbjuder vi dig för att identifiera och skapa en gemensam bild över er process. Är processen redan känd för oss använder vi best practice-processer som vi har utvecklat fram under lång tid med erfarenhet utifrån olika typer av industrier. Det ger dig en betydligt snabbare startsträcka och du når dina resultat fortare.

Värdeflödesanalys >>

Inom produktion använder vi oss av värdeflöde för att kartlägga, identifiera och få samsyn var förbättringspotentialerna finns i ert system.Förbättringsplan skapas för att ni skall kunna infria era mål.

Auditering >>

Kartlägg din organisations förmåga att bedriva sina processer. Tillsammans identifierar vi ert nuläge, definiera det önskade läget och skapar en handlingsplan för att ta er hela vägen till mål.

Standardisering >>

Likrikta och kvalitetssäkra din verksamhet och lägga grunden till ständiga förbättringar. Är processen känd för oss har vi standardiserade best practice lösningar som vi kan utgå ifrån. Detta för att snabbt, effektivt och med hög precision kunna standardisera er verksamhet. Processen standardiseras så att VAD, VEM, NÄR och HUR framgår. Handhavandeinstruktioner för era digitala lösningar tas fram för att beskriva hur ni bäst skall nyttja dem.

Produktionssystem >>

Digitalisera hela din verktygslådan och er standardisering för att möjliggöra maximal användarvänlighet och effektivitet. Anpassat för just din verksamhet och dina förbättringsarbeten. Lösningen kan finnas i ert intranät eller en i cloudlösning ifrån oss. Vi hjälper dig hela vägen.

KOntakt

Håkan Östholm
Business Developer
Tel:
+46 761 462 901
KONTAKT

KONTAKTA OSS

Valdation:
* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!