Kunder

EN VIKTIG DEL I VÅRT OMFATTANDE PARTNERSKAP MED ENFO ÄR DERAS PROAKTIVITET OCH DE UTVECKLINGSFÖRSLAG DERAS EXPERTER PRESENTERAR.

Mikko Särkkä, IT-ansvarig, Are

Kunder

Utforskare i den Digitala Dimensionen

Våra kunder är våra hjältar som dagligen sporrar oss att hjälpa dem skapa enklare, smidigare och smartare affärer i den Digitala Dimensionen. Resan gör vi alltid tillsammans, för det krävs minst lika mycket av dem som av oss för att nå hela vägen fram. Väl där är vi ändå bara i början av den fortsatta utvecklingen. Här kan du läsa mer om vad vi gjort för några av våra kunder och vad vi mycket väl kan göra för dig.

Att vara snabb, agil och självstyrande och samtidigt dra nytta av storskalsfördelar kan för många företag kännas som ett utopiskt tillstånd. Men tänk om man kunde hitta en samarbetsform företag emella...
Digitaliseringen innebär många möjligheter att förstå både den egna verksamheten och omvärlden bättre. Men stora mängder data i kombination med gränslös teknik gör det också lätt att drabbas av informationsstr...
Målet för L&Ts webbtjänster är att skapa högklassiga tjänster för kunderna och att satsa på kundupplevelsen och högklassig service även i de digitala kanalerna. Utvecklingen av de digitala tjänsterna är centrer...
Enfo och Länsförsäkringar Stockholm har arbetat tillsammans i mer än 10 år och samarbetet fick en ny dimension 2016 när de tillsammans gjorde en migrering och ett omtag av den befintliga lösningen för planering...
Enfo och PostNord har samarbetat sedan 2013 med transformationen av PostNords digitala infrastruktur och erbjudande. Nu senast, under våren 2017, hjälpte Enfo PostNord med att revi...
Med hjälp av ett analysverktyg från Qlik har Rädda Barnen nu bättre översikt över sina KPIer och möjlighet att agera proaktivt istället för reaktivt baserat på realtidsdata! Detta leder till att man nu kan fril...
Södra är Sveriges största skogsägareförening, med 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med en verksamhet som är baserad på bearbetning av medlemmarnas...
Med Technopolis nya ekonomiplanerings-och rapporteringslösning har affärsenheterna nu en realtidsbild av budgeten och utfallsrapporterna. Till affärsenheternas glädje rör sig informationen nu snabbare och insyn...
Perstorp IT har idag automatiserat över 200 processer för att skapa en modern och tillgänglig IT-service. Införandet av ZervicePoint, som Perstorp kallar ”+Portal”, har gjort att trycket på Service Desk minskat...
Värdefulla insikter, affärsmöjligheter och tjänster uppkommer vid integration av traditionella produkter, smarta nätverk och tillgängliga tjänster i molnet. Att integrera den fysiska världen med den digitala br...
Enfo Framsteg och Swedish Match har tecknat ett globalt avtal avseende systemstöd och verksamhetsutveckling för Swedish Match underhållsverksamhet. Enfo Framsteg kommer att leverer...
Det är med stolthet i rösten som förbättringsledare Michael Jansson, Löfbergs, konstaterar att deras senaste mätningar påvisar en effektivisering på över 40%.
GreenFood är den största fristående aktören inom frukt och grönsaker i Norden. I samband med att företaget växte och att ett nytt affärssystem infördes behövde Greenfood strukturera och framtidssäkra ...
Länsstyrelsens IT-enhet upphandlade i slutet av året en ny serviceportal, ZervicePoint, för effektivisering av IT-beställningar genom självbetjäning. Tjänsten har nu varit igång i två månader och IT-enheten har...
Ledningens målsättning har varit glasklar: inom fem år ska Swedish Match ha ett underhåll i världsklass. En optimerad underhållsprocess och en högre nyttjandegrad av de tillverkande maskinerna är nämligen vikti...
Lassila & Tikanoja (L&T) - som är specialiserade på miljö- och avfallshantering samt förvaltning och service av fastigheter och anläggningar - undertecknade ett outsourcingavtal med Enfo hösten 2010.
Enfo har verkat vid sidan av det växande Etteplan allt sedan år 2005. Etteplan uppskattar Enfos förmåga att anpassa grundläggande IT-tjänster i takt med bolagets tillväxt. Även Enf...
Ett fragmenterat integrationslandskap med punkt-till-punkt-integration och många olika tekniska lösningar och format gjorde att utvecklingen inom Nordic Choice Hotels inte gick så snabbt som önskat.
Översättningsföretaget Novoterm hanterar dagligen information på många olika språk över hela världen. För att effektivt kunna hantera ett mycket stort och globalt uppdrag krävdes att Novoterm utveckla...
Otava-koncernen är ett av de ledande företagen inom mediebranschen i Finland. Företagsköp är en del av Otava-koncernens tillväxtstrategi för att säkerställa framgångsrik verksamhet inom en föränderlig mediebran...
Processerna kring underhåll är numera på topp hos Outokumpu och anrika Avesta Järnverk där nya idéer och tankar från Enfo Service & Asset Management har systematiserat produktionen. Enfo Service & Asset Managem...
En av de största energibovarna idag är världens datacenter och de fortsätter öka sin energiförbrukning. Swegon som arbetar med inomhusklimat tar världens klimat på stort allvar. Detta märks i hela koncernen, fr...
VR’s goal is to increase the productivity of mobile work and make its processes more efficient with digitalization. This meant bringing mobile devices as working tools to VR’s employees. The mobile workplace pr...
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster