Case

NU STÖTTAR IT AFFÄRSUTVECKLING OCH INNOVATION

Välfärdskoncernen Ambea är Sveriges största omsorgsgivare. För att få ordning på en IT-funktion som drogs med höga kostnader och låg leveranskvalitet valde Ambea att outsourca IT-drift och support till Enfo. Enligt begreppet ”Two speed IT” sköter nu Enfo de grundläggande tjänsterna medan Ambea kan fokusera på att agilt, innovativt och verksamhetsnära stötta och utveckla affären.

Resultatet av samarbetet med Enfo har lett till att nöjdheten hos användarna har ökat från 2,7 till drygt 3,7 på en 4-gradig skala. Samtidigt har IT-kostnaderna kapats med 40 procent, varav omkring 20 procent härrör från outsourcingen till Enfo. Men viktigast av allt: nu finns tid att stötta verksamheten med affärsutveckling och innovation.

– Med ordning och reda på vår IT så finns utrymme för att skapa värde för verksamheten. Tidigare har vi bara hunnit med att lösa problem, säger Christian Sundell. Ambea-koncernen är en av de största privata aktörerna inom vård och omsorg i Sverige. Bland dotterbolagen finns Vardaga som bedriver äldreomsorg, Nytida som hjälper personer med social omsorg, och bemanningsföretag som Rent-A-Doctor, Rent-A-Nurse och Care Team. Tillsammans har verksamheterna omkring 12 000 anställda, varav 11 300 arbetar direkt med omsorg av brukarna.

”Maraton och sprint” skapar möjligheter

Ambea delar upp sina IT-aktiviteter i två områden enligt den modell som kallas bimodal IT, eller Two speed IT. Den första delen kan jämställas med ett maratonlopp – det är de grundläggande IT-tjänsterna som bara ska fungera. Den andra delen kan ses som en sprint. Där ligger det som är mer verksamhetsnära och värdeskapande och kräver att man är snabbfotad – som att jobba agilt och vara innovativ.

– Enfo sköter maratonbiten åt oss, och vi själva fokuserar på utvecklande arbete som ligger närmare verksamheten. Det är en fördel att Enfo har både bredd och djup inom en rad viktiga områden, som Business Intelligence, integration och mobilitet. Den resa vi gjort har lett till att vår IT-avdelning nu ses som en möjliggörare i företaget, säger Christian Sundell.

För att förstå behoven i verksamheten jobbar Ambea enligt styrningsmodellen PM3, vilket innebär att IT-avdelning och verksamhet har ett nära samarbete inom utveckling, kravställning och uppföljning.

- Allt snurrar fortare idag, och det kommer att gå ännu fortare imorgon. Vi på IT måste vara ute i verksamheten och själva se hur det ser ut, säger Christian Sundell.

Ambea satsar stort på att växa, både genom nystart och förvärv. En viktig del av IT-avdelningens uppdrag är att stötta verksamheten i dessa processer.

– När Ambea växer måste IT-arbetet komma igång väldigt fort, och levereras med hög kvalitet. Vi får vanligen inte så mycket underlag om verksamheterna i förväg. Verksamheterna ligger dessutom ofta på olika orter – nu under hösten startade vi IT-produktion på 34 olika adresser under en dryg månad. Vi har klarat det i samarbete med Enfo, berättar Christian Sundell.

Transparent samarbete ger bättre resultat

En nyckel till att samarbetet med Enfo fungerar så bra är att man arbetar tillsammans som en enda IT-avdelning. Christian Sundell menar att det är mycket viktigt:

– Vi är helt transparenta mot varandra och håller inte på några hemligheter – det är inte ”vi och dem”. Det gör att Enfo kan hjälpa oss bättre.

Ett exempel på den nära relationen är att Enfo nu stöttar Ambea genom att tillsammans arbeta fram de styrande principerna i en ny IT-strategi.

– Det är bra att någon kommer in och tankar av oss våra idéer – någon som skapar struktur, som förstår och kan utmana, förklarar Christian Sundell.

Digitalisering en viktig del av strategin

I den nya IT-strategin blir digitalisering en viktig del. Målet är att digitaliseringen ska driva både ökad produktivitet och ökad kvalitet. Ett sätt att göra det på är genom att använda så kallad trygghetsteknik för kunderna, och genom mobila funktioner för medarbetarna.

Digitaliseringen är dessutom viktig för att attrahera personal. Prognosen är att det redan år 2020 kommer att saknas mellan 120 000 och 200 000 anställda inom omsorgssektorn, berättar Christian Sundell. Och anställda vill kunna jobba med teknik de är vana vid – som mobiltelefoner och surfplattor, inte som idag en stationär PC som står i ett annat rum.

Ytterligare en aspekt är att nästa generation brukare är vana vid att ha tillgång till internet och väntas ställa högre krav på IT-miljön i sitt boende även som gamla.

– Då måste vi kunna svara upp mot de förväntningarna, säger Christian Sundell.

Vill lösa välfärdsutmaningen

Med en befolkning som blir allt äldre, och med en sjunkande andel som är arbetsför, är digitaliseringen en nödvändighet för att undvika nationella kostnadsökningar som resulterar i framtida skattehöjningar.

– Vi ser det som vårt uppdrag att bidra till att lösa välfärdsutmaningen. För att det svenska samhället ska kunna fortsätta erbjuda den höga nivå av välfärd som vi har måste vi kunna hantera en åldrande befolkning, stora investeringar och lyckas attrahera kvalificerade medarbetare, konstaterar Christian Sundell.

Växer tillsammans

Han beskriver Enfo som ”kompetenta, samverkande och precisa”.

– Vi har väldigt höga krav på oss från ledning och ägare. Då måste vi ha en samarbetspartner som möter de kraven, menar Christian Sundell.

– Vi växer tillsammans med Enfo. Vi behövde springa väldigt mycket i början och vara rörliga, det var Enfo också. Nu har vi dragit ifrån och då stärker Enfo upp så att de kan springa ikapp oss på management och governance-sidan. Vi är även nöjda med tekniksidan, det finns en palett av värdeskapande funktioner inom Enfo, avslutar Christian Sundell.

TRE TIPS FÖR ETT LYCKAT PROJEKT

Christian Sundell delar gärna med sig av sina tre bästa tips till andra som står inför outsourcing av IT-avdelningen.

1. Tänk helhet – det kortsiktiga ska alltid stötta det långsiktiga.

Det är många som fokuserar på IT-stabens behov, vilket leder till att man kravställer på fel saker. Kravställningen måste utgå från kärnverksamheten. Och glöm inte att IT består av en massa leverantörer också, inte bara den egna staben. Allt hänger ihop.


2. Använd modeller för kravställning.

Då kommer ni att ro i land det. Man kan inte bara säga att ”vi tar IT och flyttar det hit”. När ni lyft ut arbetet har ni inte längre inblick i hur det fungerar – då behövs kravställningen.


3. Fundera igenom styrningen.

Tänk i termer av governance och ledning. Hur ska ni styra outsourcingen? Och givetvis är uppföljning viktigt.

VILL DU VETA MER