Case april 04, 2018

Ett partnerskap utöver det vanliga

Att vara snabb, agil och självstyrande och samtidigt dra nytta av storskalsfördelar kan för många företag kännas som ett utopiskt tillstånd. Men tänk om man kunde hitta en samarbetsform företag emellan där man kan både samarbeta, dra nytta av sin storlek tillsammans och samtidigt arbeta individuellt och behålla närheten till sin affär.

Den initiala kostnaden för många IT-projekt är idag hög, åtminstone för en lokal bilhandlare. Kostnaden för att byta infrastruktur kan lätt kännas överväldigade. Samtidigt förändras världen snabbt, digitaliseringen är översköljande och det gäller att hänga med i svängarna om man vill överleva i framtiden. Konkurrensen om kunden är stenhård och det gäller att maxa kundupplevelsen av ett bilägande om man ska vinna i detta spel. 

Enfo har tillsammans med fem lokala bilhandlare hittat en lösning på denna utmaning. Bolagen har tillsammans bildat ett partnerskap som är något utöver det vanliga. Samarbetet började 2013 och sedan dess har fler och fler bilhandlare hoppat på. Genom att gå ihop och samarbeta kring strategi, planering och inköp av IT – tjänster har man kunna pressa priserna, dela på utvecklingskostnader, hitta synergier men också utbyta erfarenheter och lära av varandra. Vid dagens slut är företagen dock fri att lämna, de äger sin egen infrastruktur och behåller på så sätt friheten. Sedan start har man hunnit med projekt som byte av infrastruktur, ett nytt Active Directory, ny SCCM miljö för att nämna några.

’Tillsammans är vi starkare! Gemensamt har vi ansvar för 1600-1700 användare vilket ger oss en köpkraft vi inte kunnat åstadkomma som en individuell köpare. Daniel Schwartz, IT-chef, Brandt Bil.

Men partnerskapet kommer in helt förutsättningslöst. Det ställs höga krav på medverkande i de fysiska och virtuella möten som hålls minst en gång i månaden. Alla behöver dra sitt strå till stacken och vara aktiva, dela med sig av erfarenheter och arbeta mot en gemensam framtid.

’Det är långtifrån bara ekonomiska fördelar med detta partnerskap. Att få dela sina erfarenheter och utmaningar med likasinnade är minst lika mycket värt’. Daniel Schwartz, IT-chef,  Brandt Bil.

Enfos uppgift är att driva partnerskapet framåt. Utmana, visa på möjligheter och värna om proaktivitet.

 bilhandlare

’Digitaliseringen skapar möjligheter som tidigare varit utopier. Det är vår skyldighet som IT-partner att leda våra kunder igenom denna labyrint av möjligheter. Lyfta upp de satsningar där affärsvärde alstras.’ Jerker Lund, Enfo.

Tillsammans med Enfo har vi fått en stabil och modern klientmiljö där vi kunnat anpassa det vi önskat och automatiserat flertal uppgifter. Tid har frigjorts till annat. Att sedan kunna ha god diskussion med dem gör att vi kan hänga med i utvecklingens tempo och slipper komma ”efter”. Hög kunskap gör att de kan guida oss för att få enkla fungerade lösningar. Mikael Gustafsson, Borås Bil, IT-Chef

Det som kanske är det mest spännande med detta koncept är att det går att kopiera till andra branscher och aktörer. Nackdelarna är få och fördelarna många. Trivs man inte i samarbetet är alla parter fria att lämna.