Case november 09, 2018

Datadrivna beslut som gör skillnad - nu kan flygbolaget BRA påverka morgondagen

Digitaliseringen innebär många möjligheter att förstå både den egna verksamheten och omvärlden bättre. Men stora mängder data i kombination med gränslös teknik gör det också lätt att drabbas av informationsstress. Dataanalys ökar förståelsen för den nuvarande situationen vilket ger bättre hypoteser om framtiden. När flygbolaget BRA slog samman flera bolag och ett nytt bokningssystem implementerades kom de snabbt till insikt kring vilka utmaningar man stod inför när det gällde just dataanalys.

Den 29 februari 2016 lanserades det nya gemensamma varumärket BRA, som är en förkortning av Braathens Regional Airlines, vilket ersätta varumärkena Malmö Aviation och Sverigeflyg med dotterföretag. 

Samtidigt lanserades en ny gemensam kommersiell IT-plattform med Amadeus, det globala bokningssystemet för flyg, tåg och hotell, som bas. Bolagen hade tidigare haft olika bokningssystem och olika datawarehouse-lösningar, dock med begränsad omfattning för sistnämnda.

BRA kom snabbt till insikt kring vilka utmaningar de stod inför med att följa upp kunder och återförsäljare. Bland annat var det svårt att ta fram statistik om kunders beteenden, försäljningskanaler och vilka återförsäljare som sålde flest flygbiljetter. Utmaningen låg i att BRA hade massor av data som de inte kunde läsa av på ett effektivt och smart sätt. 

En förstudie inleddes av Enfo i början av 2016 som senare ledde till projektstart. Projektet innebar att Enfo fick i uppdrag att bygga ett datalager och ett antal analysapplikationer - primärt kring uppföljning av BRA:s företagskunder och återförsäljare. Med utvecklare i Malmö och projektledare i Stockholm hade Enfo och BRA regelbundna avstämningar. Många olika datakällor i flera olika format läses nu in i datalagret som Enfo byggt och ger därmed en bra helhetsbild av BRA:s verksamhet.
 

DATADRIVEN I ANALYSDELEN

Enfo Analytics mognadstrappa användes tidigt för att skapa rätt förutsättningar i projektet. Metoden gör att kunden kan vara innovativ, med en hög digital närvaro och samtidigt strategisk. I början av projektet låg BRA relativt långt ner i mognadstrappan gällande Business Intelligence. 

”Nu har man tagit steget mot att bli mer strukturerad i sin datahantering. Både tekniskt och organisatoriskt, men även när det kommer till affärspåverkan. BRA har tagit ett ordentligt kliv upp i den digitala mognadstrappan och är nu datadriven i analysdelen. Business Intelligence och Analytics är på väg att bli en av de mest centrala processerna i verksamheten nu.” säger Robert Granfors, Enfo Business Intelligence & Analytics.


 

BREDARE UPPFÖLJNING, ANALYS OCH PLANERING

Möjligheten till bredare uppföljning, analys och planering ledde till en rad stora fördelar för BRA. Till exempel kan de nu förbättra beläggningsgraden på flygen genom att kontinuerligt följa försäljningen för kommande flygningar och göra eventuella marknadsinsatser vid behov. De kan även göra jämförelse med föregående dag, vecka, månad eller år och kartlägga trender i bokningarna och beläggningsgraden. Med det nya systemet har de även fått bättre struktur på information om återförsäljare och dess biljettförsäljning. 

Sedan starten 2016 har projektet vuxit och BRA har sett behovet av en betydligt bredare uppföljning, analys och planering. Andra områden som personalplanering, bemanning och utbildning har integrerats för att skapa den bredd som önskas.  

På BRA har man nu i större grad börjat titta framåt i tiden med hjälp av data. 
 

"DET SOM ÄR FLUGIT ÄR FLUGIT OCH DET KAN VI INTE PÅVERKA! DET SOM INTE ÄR FLUGIT KAN VI PÅVERKA OCH DET GÖR VI BÄTTRE NU!"

Öyvind Thon, CFO, BRA

Analysapplikationerna som finns idag gör att man bättre kan förutse beläggning och vidta relevanta åtgärder. Prediktiv analys är hett idag. Många företag har slutat titta på historisk data. Istället blickar de framåt genom informationen för att se hur de kan förbättra och förändra verksamheten på bästa sätt. 

FEM FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN LYCKAD FÖRÄNDRINGSPROCESS

Att gå från att ta beslut med magkänslan till att använda analysverktyg och fatta datadrivna beslut är en stor förändringsprocess. Här är fem faktorer som bidrog till att BRA lyckades med sin resa:
 

1. DRIVET FRÅN TOPPEN DIREKT 

Styrgruppen för projektet har i stora delar bestått av BRA:s ledningsgrupp. Att ha beslutsfattare i projektets styrgrupp, som insett vikten av förändringen, har varit avgörande för projektets framgång.

2. ETT STARKT PARTNERSKAP

Tillsammans är vi starka! En förutsättning för en lyckad implementering är partnerskapet mellan kunden och leverantören. Båda parter är experter på sina områden och måste få förtroende för sin kompetens. Enfo och BRA lyckades hitta en ”perfect match” med sina olika expertområden och har skapat ett partnerskap präglat av tillit och respekt för varandras kompetenser.

3. HA KUL UNDER RESANS GÅNG

Tiden går fort när man har roligt. Men ett förändringsprojekt sker knappast över en natt och tittar vi tillbaka har det tagit lång tid. Att trivas ihop och ha kul under resans gång, i en tillåtande miljö, bidrar till ökad framgång för projektet.
 

4. RÄTT PERSONER UNDER HELA RESAN

Ett långsiktigt projekt kräver kontinuitet och rätt personer på rätt plats och med rätt kompetens. Grundteamet har varit samma från början och alla är med på resan - både på Enfo och på BRA.

5. SEEING IS BELIEVING

Våga vara agil. Utveckla lite i taget och visa resultat med korta leveranser. Kör demos med jämna mellanrum och visa på saker som faktiskt händer. Risken med att producera under en längre tid och visa upp ett resultat i slutskedet är att det inte uppfyller beställarens förväntningar. Snabba, korta och tydliga iterationer har varit en framgångsfaktor!   


 

Om BRA

BRA-koncernen består av olika företag med anknytning till flygverksamhet och marknadsförs under det gemensamma varumärket BRA, som är en förkortning av Braathens Regional Airlines. 

Verksamheten omfattar regional linjetrafik inrikes i Sverige, charterflygningar till olika destinationer runt om i Europa, försäljning av flygkapacitet åt externa flygbolag, flygtekniskt underhåll, utbildnings-verksamhet för flygande personal och shared services för olika supporttjänster inom koncernen.

Varje år flyger 2,2 miljoner resenärer med BRA och cityflygplatsen Bromma Stockholm Airport är navet i koncernens flygverksamhet och knyter samman femton svenska städer. Totalt arbetar 
1 100 personer inom BRA.
Ladda ner de 5 hetaste trenderna inom Analytics och BI