Etteplantop

Case

Internationellt inriktade Etteplan anpassar sina IT-tjänster tillsammans med Enfo

Enfo har verkat vid sidan av det växande Etteplan allt sedan år 2005. Etteplan uppskattar Enfos förmåga att anpassa grundläggande IT-tjänster i takt med bolagets tillväxt. Även Enfos förmåga att alltid betjäna personalen på deras eget modersmål i frågor som rör IT är uppskattad.

Enfo är för oss en viktig partner som förutom att sköta de grundläggande IT-tjänsterna utmärkt även har förmåga att stödja oss i utvecklingen av automations- och integrationslösningar

Marko Mälkiä, IT-chef hos Etteplan

- Vårt mål är att växa med cirka 15 procent årligen. Som experter inom industriteknik står omsättningens tillväxt nästan i direkt relation till antalet experter som behövs och därigenom till användarna av IT-systemen. Utan partnerskap med Enfo skulle det vara utmanande att anpassa tjänsterna efter behov, för att inte tala om att oavbrutet erbjuda samma servicenivå runt om i världen, förklarar Etteplans IT-chef Marko Mälkiä.

Snabbhet är en fördel vid integrerin

En del av Etteplans tillväxt möjliggörs med företagsförvärv. Man vill så snart som möjligt integrera experter i det förvärvade företaget till en del av Etteplan-familjen.

- För oss är det ytterst viktigt att nya medarbetare hos Etteplan direkt kommer in på bland annat intranätet och att e-posten fungerar från första dagen. Vi vill inte heller förlora det minsta av e-post historiken. Enfo har skött dessa situationer exemplariskt, oberoende av tid och plats, fortsätter Mälkiä.

Enfo och Etteplan har även under åren med samarbete tagit fram en tydlig verksamhetsmodell för hur man snabbt tar kontroll över den grundläggande datatekniken hos de förvärvade företagen.

Finska i Finland och svenska i Sverige

Av Etteplans personal på cirka 2 500 personer använder cirka 76 procent direkt de grundläggande IT-tjänster som Enfo erbjuder, som e-post och Service Desk. Enligt Mälkiä är tillgången till IT-tjänster på det egna modersmålet ett centralt krav i affärsverksamheten för Etteplan.

- Största delen av vår personal har finska eller svenska som modersmål. Enfo erbjuder tjänster på det egna språket direkt till personalen med hjälp av tjänstekonceptet Nordic. I andra länder erbjuds den primära tjänsten av den lokala IT-gruppen och Enfo stöder dem i sitt eget arbete. På detta sätt bibehålls våra löften i alla länder, där vi har personal.

I tjänstekonceptet Nordic erbjuder Enfo kunderna full serviceberedskap i Finland och i Sverige.

- Hanteringen av tjänster fungerar utmärkt och kunderfarenheten är bra när vi har Service Managers i båda länderna. Tjänsteutbudet utvecklas i nära samarbete mellan länderna, berättar Enfos Account Director Rami Virta.

Hos Etteplan är man nöjd med Enfos verksamhet.

- Enfos personal är mycket engagerade i sitt arbete och de har en hög kunskapsnivå. Detta ses i årliga kundundersökningar av tillfredsställelse där vår personal utan undantag ger den grundläggande datatekniken väldigt höga betyg. Enfo är för oss en stark partner som förutom att sköta de grundläggande tjänsterna utmärkt även har förmåga att stödja oss i utvecklingen av automations- och integrationslösningar, säger Mälkiä avslutningsvis. 

Marko Mälkiä 

Marko Mälkiäs tre tips till dem som överväger att lägga ut grundläggande IT-tjänster

1. Ett internationellt och växande företag lever dygnet runt. Det kan vara svårt att upprätthålla full serviceberedskap på egen hand. En bra partner garanterar tillgången på tjänster.

2. Lägg endast ut sådana saker för vilka du har en klar bild av vad du behöver. Det är lätt att göra saker med en partner när alla vet vart man är på väg och är överens om det.

3. Fråga dig själv om du kan rekrytera de bästa och ett tillräckligt antal bra förmågor till dina led? Om inte, är det bra att överväga att lägga ut tjänsten till en sådan part, vars kärnverksamhet omfattar grundläggande IT-lösningar.

Fördelar med att lägga ut den grundläggande datatekniken

  • IT-tjänster och system anpassas enligt företagets tillväxt
  • I och med finslipade processer görs personalen på de företag som ska integreras även snabbt till en del av det förvärvande företagets informationsförmedling och IT-system
  • Nödvändiga arbeten utförs utan att se på klockan
  • För varje uppgift finns alltid de bästa experterna tillgängliga
  • Inte det minsta av till exempel e-post historiken går förlorad.
  • Tillväxtföretag behöver inte använda tiden till att sköta grundläggande lösningar.
  • Med hjälp av tjänstekonceptet Nordic finns full serviceberedskap och gemensam utveckling av tjänster i Finland och i Sverige.

Etteplan är specialister inom industritekniska lösningar, inbyggda system och IoT och teknisk dokumentation. Våra kunder är globala marknadsledare inom fordons-, flyg-, försvars-, verkstads-, och energiindustrin. År 2015 hade Etteplan en omsättning på 141,1 miljoner (EUR). Företaget har i dagsläget ca 2 500 anställda i Finland, Sverige, Nederländerna, Kina, Tyskland, Polen och Förenta Staterna. Etteplans aktier finns på Nasdaq Helsinki Ltd under tickern ETT1V. www.etteplan.com