Case

Helhetssyn på affären och minskat svinn med digitaliserad analys

GreenFood är den största fristående aktören inom frukt och grönsaker i Norden. I samband med att företaget växte och att ett nytt affärssystem infördes behövde Greenfood strukturera och framtidssäkra sin beslutsstödslösning i QlikView-miljön.

Enfo och Greenfood inledde samarbetet genom en förstudie där de olika målgrupperna och behoven strukturerades för att säkra framtida nytta och värde.

Enfo såg över den tekniska bakomliggande strukturen genom QlikView Deployment Framework samt såg till att relevant data laddades upp från de olika bolagen och de olika källsystemen. I början av samarbetet låg fokus på försäljning och vikten av att få fram rätt data och information till ledning och säljare.

– Jag har jobbat ganska mycket i QlikView och har bra koll på vilka enorma möjligheter som finns. Enfo har framförallt hjälpt mig att prioritera bland alla idéer och fokusera på det som är mest affärskritiskt. Jag har fått bra vägledning och teknisk kompetens för en framtidssäkrad BI-lösning som vi kan växa med, säger Johan Wohlin.

QlikView används idag för analys av flertalet områden såsom försäljning, inköp och svinn- uppföljning. Nyligen har man även börjat titta på kvalitetsprocesser och spårbarhetsmöjligheter. När det gäller försäljningsanalys får säljarna nu en bättre översikt och kan se hela affären gentemot en specifik kund. Säljarna kan dessutom enkelt skapa kundspecifika rapporter som skickas direkt till kund med information om vad kunden har köpt, snittpriser etc.

Växer med organisationen

Beslutsstödet har växt med organisationen och infördes i Sverige i liten skala, men används nu av samtliga verksamheter. När NAV skulle implementeras i Finland så följde även beslutsstödet med, avseende analys av inleverans, svinn och försäljning. Enfo hjälpte till med införandet vilket gjorde att det mesta gick att applicera rakt av, en lösning som självfallet var både enklare och billigare.

– Hade Finland valt att införa ett beslutsstöd själva så hade det kostat tio gånger mer. Nu kunde vi i stort sett göra en “copypaste” och det finns ju stora fördelar med att arbeta på liknande sätt i hela koncernen, säger Johan Wohlin.

Sammankopplad data ger effektiv verksamhetsstyrning

Genom att koppla samman försäljnings- och inköpsdata med verksamhetsdata kan Greenfood styra verksamheten i företaget mer effektivt. 

Säljarna får större insikt i hela affären gentemot en specifik kund, från inköp och produktion till leverans. Genom att snabbt och enkelt presentera kundspecifika rapporter förbättras även kundservicen. Greenfood visualiserar och följer dessutom upp svinn genom QlikView.

– Nu har vi möjligheten att beräkna svinn utifrån verksamhetsdata och vidta preventiva åtgärder vilket är ett kvitto på att beslutsstödet resulterar i direkt affärsvärde. Ett konkret exempel är att vi har lyckats identifiera ett svinn på isbergssallad som var högre än förväntat och utifrån den informationen vidtagit åtgärder som minskade svinnet med 1-2%. Vi hanterar ca 3 500 ton isbergssallad per år så 2 % utgör 70 ton isbergssallad och det är bara ett exempel, säger Johan Wohlin.

Förbättrad spårbarhet

Sammankopplingen av data innebär även att spårbarheten har ökat väsentligt. Det kan exempelvis  komma  in  larm  om  problem  med en produkt eller en råvara och då gäller det att ha kontroll över logistikkedjan för att kunna se var vissa partier befinner sig, när något producerades och vilka råvaror som har använts till vilka produkter etc.

Denna typ av information finns i ekonomi- och affärssystem, men genom beslutsstödet får Greenfood ännu bättre överblick, minskar svarstider och förbättrar kundservicen.

–Att snabbt kunna svara på och vidta åtgärder kopplat till ett larm avseende våra råvaror ökar säkerheten och även servicenivån till våra kunder. I tester har vi fått ner svarstiden från två timmar till ett par minuter vilket är fantastiskt, menar Johan Wohlin.

Visionen är helt jämförbara data

Eftersom Greenfood har haft olika affärssystem så uppstår frågeställningar kring jämförbarhet och vilken data som är den rätta. Frågan är inte helt löst ännu men visionen är att ha en beslutsstöds- lösning med helt jämförbara data för att i slutänden resultera i en gemensam bild och en sanning.

"Nu har vi möjlighet att beräkna svinn utifrån verksamhetsdata och vidta preventiva åtgärder vilket är ett kvitto på att beslutsstödet resulterar i direkt affärsvärde"

Johan Wohlin, Group Controller STC Greenfood

TIPS OCH LÄRDOMAR

Johan Wohlin delar gärna med sig av sina tre bästa tips för andra företag som står inför att införa ett beslutsstöd.

1. Börja litet och väx med lösningen.

Bygg ett hus istället för ett slott. Tänk att “less is more”. Vi har utvecklats och lösningen med oss. Nyckeln till framgång är att hela tiden stämma av och validera.

2. Konsulten bör ha bransch- och verksamhetskännedom.

Se till att konsulten som hjälper dig är väl insatt i verksamheten och förstår din business.

3. Lär känna ursprungsdata och förstå den.

Genom att ha bra koll på källdata och de olika systemen så blir det enklare att bygga en bra beslutsstödslösning.

 

Ladda ner de 5 hetaste trenderna inom Analytics och BI
KONTAKT

KONTAKTA OSS

Valdation:
* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!