Case

Lassila & Tikanoja

Lassila & Tikanoja (L&T) - som är specialiserade på miljö- och avfallshantering samt förvaltning och service av fastigheter och anläggningar - undertecknade ett outsourcingavtal med Enfo hösten 2010.

En god partner hanterar de frågor som kunden själv inte är så bevandrad i och erbjuder olika lösningar. Då kan vi som kund fokusera på att köpa tjänster och mäta dem på vad som är viktigt för affär.

Harri Karjalainen, CIO Lassila & Tikanoja

Lassila & Tikanoja (L&T) är specialiserade på miljö- och avfallshantering samt förvaltning och service av fastigheter och anläggningar. Hösten 2010 undertecknade L&T ett outsourcing-avtal med Enfo vilket omfattar all serverkapacitet och cirka 2 000 arbetsstationer. Fem personer som ansvarar för L&T:s IT-tjänster flyttades över för anställning av Enfo.
 
Avtalet är en naturlig förlängning av partnerskapet mellan L&T och Enfo, eftersom Enfo under flera år tillhandahållit informationstjänster för företaget. Enfo ansvarar för hanteringen av såväl pappersfakturor som elektroniska fakturor. Med tanke på att företaget skickar mer än en miljon fakturor årligen kräver bearbetningen och överföringen av så stora fakturavolymer hög kvalitet och effektivitet.
 
För Harri Karjalainen, CIO på Lassila & Tikanoja, är urvalskriterierna för en god service partner tydliga. Enligt honom är den viktigaste egenskapen hos en bra IT-partner förmågan att anpassa sig och vara flexibel:
 
– Till en viss gräns måste IT-tjänster vara industriella, produceras effektivt och vara lätta att köpa. Partnern måste kunna erbjuda massproducerade tjänster men även kundspecifika lösningar och vara flexibel i de frågor som är viktiga för kunden.
 
– En god partner hanterar de frågor som kunden själv inte är så bevandrad i och erbjuder olika lösningar. Då kan vi som kund fokusera på att köpa tjänster och mäta dem på vad som är viktigt för affär, säger Karjalainen.