Case april 12, 2018

Enfo är ett stort stöd för Lassila & Tikanojas smidiga utveckling

Målet för L&Ts webbtjänster är att skapa högklassiga tjänster för kunderna och att satsa på kundupplevelsen och högklassig service även i de digitala kanalerna. Utvecklingen av de digitala tjänsterna är centrerat till Kettu-utvecklingsteamet, vars mål är att kontinuerligt utveckla tjänsterna igenom deras livscykel, skapa en enhetlig varumärkesbaserad kundupplevelse samt kontinuerligt lärande i utvecklandet av tjänsterna.

I utvecklingen av de digitala tjänsterna är flera olika aktörer involverade. Från L&T medverkar utvecklingsteamets representant, från affärsverksamheten produktens ägare, samt utomstående tjänsteleverantörer och applikationsutvecklare. L&T bygger nättjänsterna i molntjänster, som nuförtiden tack vare sin kapacitet har snabb skalbarhet, och valet är ofta Amazon Web Services (AWS).

L&T insåg i ett tidigt skede att utvecklingsarbetet involverar många aktörer och att splittring av verksamheten är en risk. Man ville inte sprida AWS-kontona till flera olika konton och få en en icke optimal konfiguration.  Om det för varje tjänst måste skaffas ett eget AWS-konto, sågs kostnadshantering mellan de olika kontona samt splittring av molnarkitekturen som risker.  L&T beslöt att koncentrera administrationen av AWS till Enfo och fokusera sitt eget kunnande på att försäkra returvärde till de egna slutkunderna.

Utvecklingsteamet kan nu fokusera på att säkerställa tjänster av hög kvalitet istället för att hantera och driva AWS-kontona. Utgifterna har blivit transparenta och kan beräknas på tjänste- och produktbasis. Det har blivit enkelt att leda teamets arbete och varje aktör kan fokusera på sin egen styrka. 

För L&T innebar Enfos inträde i utvecklingsteamet och som AWS-partner att företagets interna utvecklingsteam styr besluten och leder utvecklingen. Hantering av helheten sköts fortsättningsvis av L&T, och Enfo fungerar som sparrings-, operativ och samrådspartner i ekosystemet av många aktörer.

 Applikationsutvecklarna kan göra sitt eget arbete autonomt, men Enfo ansvarar för hanteringen av AWS-kontona. Enfos experter är även med och sparrar och konsulterar applikationsutvecklarna, och vid behov fungerar Enfo som en hjälpande hand även för utvecklarna. Feedbacken från teamets olika aktörer har varit mycket positivt och samarbetet fungerar väldigt bra.

“Enfo är med och säkerställer hög kvalitet och optimala kundupplevelser för våra kunder” Heikki Tauriainen, Development manager, Lassila &Tikanoja

 

 Ett nytt sätt att kommunicera

 Heikki anser att den nya kommunikationsmodellen är väldigt positiv och en av verksamhetsmodellens viktigaste delar. Applikationsutvecklarna, Enfos molnhanteringsteam och L&Ts utvecklingsteam är alla en del av Slack, där utvecklingsarbete görs tillsammans. Slack är en applikation för snabbmeddelanden som är menad för kommunikation inom- och mellan organisationer. I Slack är det möjligt att diskutera med enskilda personer eller med grupper på kanalbasis.

Enligt Heikki skulle de gammalmodiga ticketering och veckopalaver-praxisen inte vara tillräckligt smidiga för deras behov och han berömmer Enfo för deras flexibilitet.

“En väldigt positiv överraskning, att ett stort IT-hus kan producera såhär smidiga tjänster”

konstaterar Heikki. 

Heikkis tips för framgångsrik tjänsteutveckling:

  1. Nya kommunikationssätt Öppen och snabb kommunikationskultur, när olika världar möts måste det egna sättet att kommunicera formas så att det passar hela teamet. Den traditionella IT-världen med sina tiketteringssystem och programutvecklarnas snabba värld möts.
  2. Mod för öppenhet. Mål, visioner och förväntningar måste öppet komma till hela teamets kännedom.
  3. Lita på självstyrning. När målen är kända och arbetsverktygen och ekosystemet fungerande, löser teamen problemen och utmaningarna i ekosystemet på ett självstyrande sätt.