Nordic Choice

Case mars 10, 2016

Integrationer för kortare tid till marknad och bättre service till hotellgäster

Ett fragmenterat integrationslandskap med punkt-till-punkt-integration och många olika tekniska lösningar och format gjorde att utvecklingen inom Nordic Choice Hotels inte gick så snabbt som önskat.

För hotellgruppen som ville leverera förstklassig och modern service till sina gäster var integrationen en bromskloss.

”Eftersom vi hade höga kostnader och långa leveranskedjor insåg vi att vi behövde bättre kontroll”, säger John Folkesson som är integrationsarkitekt på Nordic Choice Hotels.

Förstahandsvalet var en standardiserad tjänstebaserad plattform som skulle stärka relationen till kunder och samarbetspartner, sänka utvecklings- och verksamhetskostnaderna, förkorta tiden till marknaden och förenkla byten eller uppgraderingar av lösningarna.

Framtidssäker lösning

”Vi behövde en ny integrationsplattform och en ny integrationsstandard om vi skulle kunna hålla fast vid våra mål. Tanken var att alla framtida lösningar skulle kunna integreras i samma plattform och standard", förklarar Folkesson. Nordic Choice Hotels jämförde både leverantörer och produkter i upphandlingsprocessen. Enfos totala anbud med implementering, utveckling, administration och ansvar för hela integrationslösningen var det mest attraktiva. Integrationsplattformen bygger på MuleSofts integrationsplattform Mule ESB och Anypoint API manager. Den kombineras med en integrationsstrategi och olika processer för utveckling, verksamhet och administration.

”Implementeringen startade i april 2015 och var klar i början av 2016. Nu kan vi börja dra fördel av lösningen”, säger John Folkesson.

Han är mycket nöjd med hur implementeringen har fungerat:

”Enfo har tagit ett stort ansvar och jag har fått tillfälle att möta många personer med ingående integrationskunskap. Det har dessutom påverkat oss till att förbättra våra interna processer.”

Bättre service med app

Nordic Choice vill använda ny teknologi på ett effektivt och innovativt sätt för att ”med energi, mod och begeistring skapa en bättre värld”. ”Vi utvecklar till exempel en app med en hög ambition att förbättra vår service och kundupplevelse. Appen ska hjälpa hotellen att ge kunderna högsta kvalitet”, säger John Folkesson.

”I dag fungerar det mesta med integrerade tjänster och utvecklingen stannar inte här. Konkurrensen är hård och det är viktigt att vi är effektiva i kontakten med slutkunderna och snabbt kan testa nya idéer med liten risk. Så kan vi ta fram enklare, smidigare och smartare tjänster för våra kunder.

”En annan fråga är hur vi ska hantera API:er och öppna API:er, alltså hur vi känner igen vilka data som kan vara intressanta för andra att vidareutveckla. Där måste vi fråga oss vad som kan göras tillgängligt, hur, varför och till vem.”

Tyngd och erfarenhet

John Folkesson ser enbart möjligheter och har höga förväntningar på både MuleSoft och Enfo.

Enfo är vår primära samarbetspartner som vi köper både verksamhet och utveckling av, till exempel grupprojektet med appen. Vi har också en del eftersläpande ad hoc-lösningar som måste åtgärdas innan vi kan ansluta till bussen. För oss känns det tryggt med en partner som har både tyngd, kunskap och erfarenhet på integrationsområdet. Att de har en stor organisation i ryggen har förstås också stor betydelse”, avslutar John Folkesson.

Nordic Choice Hotels AS är en av Nordens ledande hotellkedjor med tre olika hotellkedjor och ett antal fristående hotell. De har närvaro på över hundra destinationer i Norden och Baltikum. Företagets motto är: ”Med energi, mod och begeistring skapar vi en bättre värld

Årlig omsättning: Över 6,2 miljarder NOK.

Anställda: 13 000

nordicchoicehotels.com