Case

IT-partner stöder förverkligandet av Otava-koncernens tillväxtstrategi

Otava-koncernen är ett av de ledande företagen inom mediebranschen i Finland. Företagsköp är en del av Otava-koncernens tillväxtstrategi för att säkerställa framgångsrik verksamhet inom en föränderlig mediebransch. Dataadministration är en viktig del av tillväxtstrategin och då de förvärvade bolagen integreras i koncernen. I egenskap av IT-partner deltar Enfo tillsammans med Otava-koncernens dataadministration inom integrationsprojekt och ansvarar för produktionen av fortgående IT-tjänster.

Skalbarhet och utveckling viktigt för tillväxtstrategi

– IT-miljön måste vara skalbar och ständigt utvecklas. Tjänsterna måste beakta olika användargrupper.

Mål att använda fler molntjänster

Målet för Otava-koncernens dataadministration är att utvidga användningen av olika molntjänster för att applikationerna och tjänsterna inom affärsverksamheten ska fungera oberoende av plats och utrustning. År 2014 konkurrensutsatte Otava serverkapaciteten och fattade beslut om att även införskaffa kapacitetstjänster av Enfo. Vid upphandlingen av serverkapacitet låg fokus på att finna en pålitlig leverantör med förmåga att kostnadseffektivt producera nödvändiga tjänster.

Enligt Laakkonen underlättar det faktum att IT-tjänsterna finns under samma tak hanteringen av IT-lösningar och minskar behovet att koordinera olika tjänsteleverantörers tjänster för Otava

– Vi har koncentrerat tjänsterna till en och samma partner för att göra det lättare att koordinera och hantera servicehelheten. Då man har att göra med flera aktörer splittras verksamheten och man måste själv ensam bära ansvaret för integreringen av tjänsterna. Nu har vi möjlighet att låta partnern i högre grad ta över ansvaret för integreringen

Stabil affärsverksamhet

I den digitala affärsverksamheten har dataadministrationen en tudelad roll inom såväl hantering och utveckling av den operativa IT-miljön som utveckling av den framtida affärsverksamheten.

Med tanke på affärsverksamheten är IT-partnerns viktigaste uppgift att säkerställa funktionsdriften, vilket ställer särskilda krav på den partner som väljs.

– Enfo klarar av att samarbeta med kunden som utgångspunkt. Vi har arbetat så länge tillsammans att Enfos anställda känns som våra egna anställda. Personligen är jag tacksam för att vi har ett tydligt mål och en vilja att utveckla vårt partnerskap på ledningsnivå, sammanfattar Maarit Laakkonen.

Om Otava

Otava-koncernen är ett av de äldsta och ledande mediehusen i Finland. Otava är känt och respekterat för sin utgivning av både kommersiella och litterära succéer. De är också pionjärer inom utgivning i digitala medier samt en stor utgivare av läromedel.

År 2014 uppgick koncernens omsättning till 296 Meur och antalet anställda till omkring 1 100 personer.

Vi har koncentrerat tjänsterna till en och samma partner för att göra det lättare att koordinera och hantera servicehelheten.

Maarit Laakkonen, CIO Otava