Outokumpu

Case februari 23, 2016

Outokumpu når med Enfos hjälp ökad produktion till lägre kostnad

Processerna kring underhåll är numera på topp hos Outokumpu och anrika Avesta Järnverk där nya idéer och tankar från Enfo Service & Asset Management har systematiserat produktionen. Enfo Service & Asset Managements vinnande koncept Hela Vägen till Värde ™ där kunskapen kring verksamhet, processer samt erfarenheter av analys och Best Practices tar projektet ut till alla delar av organisationen. Mångsidigheten Enfos medarbetare besitter kombinerat med engagemanget hos Outokumpu har tagit det gemensamma projektet ända fram till konceptnamnet, nämligen – hela vägen till värde!

Bakgrund

Outokumpu i Avesta har under en längre tid fokuserat bedrivit förbättringsarbeten inom underhåll med syfte att skapa en effektivare och säkrare produktion, ett arbete som har utförts med såväl interna samt olika externa resurser. Mikael Larsson, Förrådschef på Outokumpu, berättar att företaget aldrig fått ut den önskade effekten från de olika initiativen och att det var därför hans nyfikenhet väcktes då han hörde en föreläsning om Enfo Framstegs nya koncept ”Hela vägen till värde™”. Efter föreläsningen tog Mikael själv initiativet och bokade ett möte med Enfo Framsteg för att gräva lite djupare i det konceptuella innehållet. Själva namnet på konceptet var väldigt tilltalande, eftersom det var exakt det vi ville uppnå, fortsätter Mikael. Syftet med ”Hela vägen till värde™” är att kombinera erfarenheter utifrån kundens verksamheter och verkliga fakta utifrån datainformation med Enfo Framstegs Best Practice inom områdena. Helhetstänkandet kändes därför som den självklara vägen framåt för Outokumpu.

Lösningen och nyttan: Huvudfokus för projektet har varit att effektivisera den totala planerings- och beredningsprocessen med all dess ingående material, verktyg och framförallt den personella styrkan, såväl internt som externt. Det har varit klart uttalat från företagsledningen att projektet har högsta prioritet och även ledningen har fått löpande utbildning.

”-Det känns verkligen som vi har arbetat igenom alla frågeställningar på ett mycket metodiskt och effektivt sätt vilket gjort att vi nu har en mycket bra lösning på plats. Sedan årsskiftet har det varit full fokus på att rulla ut lösningen och att utbilda alla resurser i det nya arbetssättet och varför den är så viktigt för vår verksamhet” menar Mikael Larsson.

Arbetet är nu mer systematiskt, processerna klarare och även ansvarsfördelningen har blivit tydligare. De minskade produktionsstörningarna och de förbättrade processerna runt planering och beredning effektiviserar produktionen och företaget får därmed mer ut av maskinerna till en lägre kostnad. Erfarenheterna av samarbetet med Enfo Framsteg är alltigenom goda hos Outokumpu och Mikael Larsson berättar att trots att de endast är i början av mätningen för projektets effekter råder det inte några tvivel om att produktionen är effektivare nu och att samarbetet kommer fortlöpa inom nya utvecklingsområden.

Vikten av åtkomsten till rätt data och effektiva analyseringsmöjligheter

Outokumpu är även i slutfasen med att färdigställa en nyckeltalsapplikation tillsammans med Enfo Framsteg i beslutsstödet QlikView som de kopplat mot underhållssystemet IBM MAXIMO Asset Management. De har vid utvecklingen av de båda systemstöden dragit nytta av Enfos kombinerade kompetens inom analys, underhåll- och systemexpertis. – ”Vi har fått en stor hjälp på vägen från start eftersom det även här fanns utarbetat en Best Practice runt nyckeltal och analyser, vi har även satt högt fokus på kvalitetsnyckeltal som kommer att hjälpa oss att driva verksamhetsförändringen och ge bra kontroll på vår datakvalitet” beskriver Mikael Larsson.

Förebyggande underhåll optimerar produktionen ytterligare

Outokumpu kommer som tidigare nämnt framgent vidareutveckla underhållsarbetet och en del är ett aktivt arbete med förebyggande underhåll. Genom förebyggande underhåll kan produktionsstoppen minimeras och produktionen effektiviseras ytterligare. Under året kommer de nya analysmöjligheterna ge företaget möjlighet att fokusera på rätt delar av anläggningen och därmed sätta in rätt åtgärder.

Hela vägen till värde™

Hela vägen till värde™ är ett koncept som utvecklades av Enfo Service & Asset Management under åren 2012-2014 och det har visat sig vara såväl tilltalande i teorin som operativt effektivt menar Mats Eliasson, Managing Director på Enfo Framsteg. Vi har verkligen uppskattat att få vara en del av projektet där Outokumpu varit aktiva från sin sida med fullt fokus från företagsledning och hela vägen ut med nyckelpersoner i projektet. Med Mikael i spetsen har det varit ett högt engagemang och kunnande från kunden. Det ska bli riktigt kul att fortsätta vara en del av utvecklingen, för att kunna bevisa de ekonomiska vinsterna som kommer att falla ut, avslutar Mats.

Läs mer om Outokumpu

Kontakta mig

Vill du veta mer och ta reda på hur vi kan hjälpa just dig? Lämna dina kontaktuppgifter

Valdation:
* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!

Kontakt

Jan Carlstedt
Tel:
+46 709 60 32 35

Relaterade tjänster