NÖJDARE KUNDER OCH ÖKAD SKALBARHET - SÅ SKAPADE ENFO EN NY FRAKTLÖSNING ÅT POSTNORD

Case

NÖJDARE KUNDER OCH ÖKAD SKALBARHET - SÅ SKAPADE ENFO EN NY FRAKTLÖSNING ÅT POSTNORD

Enfo och PostNord har samarbetat sedan 2013 med transformationen av PostNords digitala infrastruktur och erbjudande. Nu senast, under våren 2017, hjälpte Enfo PostNord med att revidera e-handelslösningen "Shipping Tool". "Vi ville sälja på kundbehov och egenskaper istället för på produktnamn, samt möjliggöra skalbarhet vid högre belastning”, säger Petter Edlund, Head of Business IT på PostNord eCommerce & Logistics. ”Allt hanteras dessutom i molnet genom Amazon Web Services” fortsätter han.

De senaste åren har PostNord genomgått en stor transformation där de har gått från en produktfokuserad IT-avdelning till att istället börja mäta på nyckeltal kopplade till kunden. Som många andra företag hade PostNord en stor utmaning i att förbättra kommunikationen mellan IT och övriga affärsområden. 

”Upplägget i projektet ”Shipping Tool” har handlat om att skapa en grym användarupplevelse och dessutom en molnbaserad och skalbar back-end lösning i världsklass. Jag är väldigt stolt över vad vi åstadkommit i det här projektet”, säger Joakim Restadh, SVP, Information Management, Enfo. 

MOLNBASERAD OCH SKALBAR LÖSNING

"PostNord har fått en extremt mycket stabilare lösning idag än den tidigare e-handelslösning som fanns på plats. Idag kan de beroende på trafikbelastning klara extrema skillnader i antalet användare av tjänsten helt utan problem, eftersom molnlösningen skalar upp och ner efter behov", säger Joakim Restadh. 
 

"Vi utvecklar ständigt våra webbtjänster för att ligga i framkant och Enfo är en viktig strategisk partner som vi har ett fantastiskt samarbete med"

PETTER EDLUND, POSTNORD

PROCESSERNA AUTOMATISERAS

Målet med hela projektet var att bygga PostNords e-handelslösning ”Shipping Tool” på ett modernt och tillgängligt sätt och med datan cashad nära tjänsten. Dessutom med en säker och stabil identitetslösning för tjänsten.  

"Vi skulle aldrig ha kunnat flytta till molnet om vi inte hade gjort en teknikförflyttning samtidigt. Ut från gamla datacenter och Legacy-system.  Ut från nätverk med hundra brandväggsregler som alla glömt lösenorden till och så vidare. Egentligen spelar det ingen roll om det är AWS, Google eller Microsoft – men i detta fall kände vi att AWS mappade bra mot våra behov”, säger Petter Edlund, PostNord. 

Enfo har även hjälpt PostNord mycket med att framtidssäkra och effektivisera många av företagets övriga processer. En organisation är aldrig starkare än sin svagaste länk, så alla processer behöver samspela för att maximera affärsvärdet. Här har Enfo bidragit med helhetsbilden och strategisk rådgivning längs resan. 

"Genom att automatisera många av processerna har PostNord börjat sin resa med att bygga bort den mänskliga faktorn. För att vara kundorienterad måste vi kunna utveckla ny funktionalitet inom timmar och dagar. Kravet från mig var att vi skulle kunna ha dagliga releaser, vilket direkt ställde krav på teknik och automatisering. När det gäller ”Shipping Tool” så är det tydligt att automatiserade processer har givit oss det bästa och mest robusta systemet i PostNords historia”, menar Petter Edlund.  

NYA OCH BÄTTRE KVALITETSINDEX

Tidigare levererade PostNord alla sina kvalitetsindex på skanning av terminaler och så vidare – väldigt produktorienterat och inte alltid med kundupplevelsen i centrum. Idag har de tillsammans med Enfo skapat flera affärsutvecklingsteam som sitter med hög kompetens inom både teknik och själva affären – en kombination med fokus på kunden såväl som affärsvärdet för PostNord. 

”Molntjänster och automatisering är kanske inte de mest spännande sakerna utåt sett, men satsningen är faktiskt själva anledningen till att PostNord kan jobba så agilt och snabbt som de gör idag”, säger Joakim Restadh, Enfo. 

TIPS TILL FÖRETAG SOM ÄR I STARTGROPEN ATT GÖRA SIN MOLNRESA!

KÖR! 
Som alla stora förändringar startar allt med ett litet steg – här är det viktigt att inte undervärdera det lilla stegets kraft i början av molnresan. Det finns inga genvägar, man måste bara sätta igång och köra. 

LÖS KUNDENS PROBLEM
Allt börjar med vad kunden har för behov. Välj ett problem som kunden har och gå hela vägen för att lösa det. Sätt kunden i centrum. 

RÄTT PERSONER
Utan rätt personer är din molnresa tyvärr omöjlig. Om ni inte lyckas rekrytera så måste ni hitta partners (eller kompisar) som har samma synsätt som er.  Detta är verkligen ett måste för att lyckas! 

FÅ SAKER GJORDA
Det handlar i slutändan om att få saker gjorda. Det är ju trots allt det som är det viktiga. Det är svårt att få saker att hända utan att faktiskt göra något. Så gör det bara. OM POSTNORD

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. PostNord säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. 

Genom sin expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar de förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen cirka 31 000 anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.