Rädda Barnen

Case januari 23, 2019

Nu tar Rädda Barnen snabbare och smartare beslut med hjälp av Enfo

Med hjälp av ett analysverktyg från Qlik har Rädda Barnen nu bättre översikt över sina KPIer och möjlighet att agera proaktivt istället för reaktivt baserat på realtidsdata! Detta leder till att man nu kan frilägga tid och resurser, och ägna mer tid åt kärnverksamheten, nämligen att rädda barn.