Case april 10, 2018

En kronjuvel för Södra

Södra är Sveriges största skogsägareförening, med 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med en verksamhet som är baserad på bearbetning av medlemmarnas skogsprodukter. Verksamheten bygger på ansvarsfullt skogsbruk och på industrier där Södra omvandlar råvaran till sågat trä, papper, lösningsmassa och grön energi. Med Södras storlek på 3500 anställda är automatiserade digitala affärsprocesser avgörande för att utveckla sin verksamhet för framtiden och att säkra en stadig tillväxt. Detta är deras affärsautomations-berättelse.

Utmaningarna

Några av utmaningarna hos Södra var att ge sina nyanställda och medarbetare en sömlös upplevelse av nyanställningsprocessen i sin verksamhet. Processerna utfördes med många och omständiga manuella steg, långa ledtider till följd av hantering av olika och många uppgifter och bristande datakvalitet.

Även om det infördes rutiner och policys löste många anställda sina uppgifter ”på egen väg”. Som ett resultat av dessa manuella arbetsmetoder kunde de inte leverera skräddarsydda och relevanta processer och det tog lång tid för nyanställda komma in i sitt arbete och bidra till verksamheten. De behövde ett sätt att förenkla och integrera sina digitala processer med det dagliga arbetet i verksamheten på ett naturligt och användarvänligt sätt.

Lösningen

Zervicepoint-plattformen gör det möjligt för Södra att slå samman sina digitala processer och att automatisera dem vid behov, oavsett om de kommer från HR, IT, Marknad eller Finans. Tack vare Södra beslut att samarbeta mellan avdelningar där Maria Magnesjö, chef för HR Service Center, Marie Vorrei, chef för HR Services och Hans Falk, Automation och Robotics Manager driver arbetet framåt för att få det att hända, samverkar de nu i ett gemensamt digitalt verktyg.

Vinsterna

Genom att automatisera och tillhandahålla tjänster i Zervicepoint från anställningsavtal till användarkonton, behörigheter, beställning av IT-utrustning och göra det tillgängligt för chefer att godkänna uppgifter långt innan den nya medarbetaren har startat, möjliggör för den nya medarbetaren att vara igång på minuter snarare än dagar.

Zervicepoint gör det också möjligt för alla anställda hos Södra, oavsett var de är geografiskt baserade att få tillgång till alla tjänster som Södra erbjuder via Zervicepoint 24/7, på vilken enhet som helst. Det är alltid öppet, vilket resulterade i nöjdare och mer produktiva anställda!

Några av det bäst utnyttjade tjänsterna som Södra har implementerat i Zervicepoint och sin verksamhet är:

  • Nyanställningsprocessen
  • Rekvisition av glasögon
  • Semesteransökan
  • Stugbokning för anställda
  • IT-utrustning – där Södra har integrerat Zervicepoint med sina leverantörer Cygates och Telias produktkatalog.
  • Beställa en server – som är helt automatiserad från att beställa en server till behörigheter och åtkomst.

Sodra_girl