Swedish Match case story

Case

Swedish Match tecknar globalt avtal med Enfo avseende underhållsverksamheten

Enfo Framsteg och Swedish Match har tecknat ett globalt avtal avseende systemstöd och verksamhetsutveckling för Swedish Match underhållsverksamhet. Enfo Framsteg kommer att leverera service- och underhållssystemet Maximo Asset Management och verksamhetsstöd till flera av Swedish Matchs utvalda fabriker i Sverige och USA, med option att lägga till fler siter allteftersom.

Utmaningen

Swedish Match genomförde en intern förstudie våren 2013 och konstaterade tydligt att det behövdes ett bättre underhåll för att kunna förbättra sin produktion. Det framkom att man hade många olikheter mellan siterna och en gemensam underhållstrategi och systemstöd behövdes. Swedish Match sökte en leverantör med global förmåga som kunde både system och verksamhet. De hade flera system och leverantörer att välja mellan när de skulle ta det viktiga beslutet om ett systemstöd och verksamhetsutveckling för sin underhållsverksamhet. Efter en diger urvalsprocess föll valet på Enfo Framsteg som i slutändan bedömdes ha det mest attraktiva erbjudandet. Swedish Match ska växa med nya siter samt förvärv och vill ha snabbare ROI på dessa.

Lösningen

Swedish Match valde ett av Enfo Framstegs förpaketerade Maximo då vi kunde visa upp starka referenser och vårt erbjudande var verksamhetsnära. Risken för Swedish Match var reducerad gällande både genomförandetid och kostnad då de valde vårt förpaketerade Maximo. Projektet drar igång omedelbart och IBM Maximo Asset Management ska vara på plats under 2014. Första steget är att representanter från Framsteg och Swedish Match tillsammans har ett underhållsseminarium för att ordentligt analysera nuläget samt för att staka ut vägen framåt och säkra upp att Swedish Match får ut maximalt värde av sin investering av Maximo Asset Management.

Vi fick ett mycket gott intryck av Enfo Framsteg och har gett dem förtroendet att utveckla vår underhållsverksamhet samt implementera ett systemstöd. Framstegs paketerade tjänster och produkter möter upp bra mot våra behov och vi ser också att den kunskap och best practice som Enfo Framsteg erbjuder ger oss ett stort mervärde, säger Mattias Wermé, global projektledare på Swedish Match.

Nyttan

Genom att Swedish Match valde Enfo Framstegs förpaketerade Maximo är projektet snabbt igång och kunden får nytta av vårt koncept Hela vägen till värde med sin investering, genom att vi har skapat en Best Practice utifrån vår gedigna verksamhetserfarenhet och systemkunskap. Idag har Swedish Match flera olika lokala underhållssystem och de får nu ett gemensamt underhållssystem för sin underhållsverksamhet. -Det ska bli oerhört spännande att arbeta med Swedish Match och de kommer absolut att bli en nyckelkund till oss. Det är extremt viktigt att enas om ett nuläge och ha en gemensam tydlig målbild vart man vill nå med sin verksamhet. Att vi på Enfo Framsteg har tagit fram ett antal paketerade lösningar som innehåller bland annat processer, nyckeltal och systemstöd gör att vi verkligen kan erbjuda rätt lösning för Swedish Match, säger Henrik Nyström, Affärsområdesansvarig på Enfo Framsteg.

Kontakt

Jan Carlstedt
Tel:
+46 709 60 32 35