Case

Swedish Match siktar på underhållslösning i världsklass

Ledningens målsättning har varit glasklar: inom fem år ska Swedish Match ha ett underhåll i världsklass. En optimerad underhållsprocess och en högre nyttjandegrad av de tillverkande maskinerna är nämligen viktigt för att säkra fortsatt lönsamhet. Genom IBM Maximo och Enfo Framstegs koncept för att snabbt uppnå värde, strävar Swedish Match nu efter att få koll på varenda krona kopplad till maskinerna – och hittills har de bl a skapat förutsättningar för en årlig besparing på två procent per anläggning kopplat till lagerhållningen.

Swedish Match tillverkar och säljer tobaks- och tändprodukter och har en stark position både i Skandinavien och på många andra marknader. Den globala arenan sätter oavbrutet press på marginalerna, och för alla tillverkande företag står maskinernas upptid och tillgänglighet i ständigt centrum. I takt med att produktfloran kontinuerligt har breddats, har kraven på tillgänglighet och underhåll på de tillverkande maskinerna skärpts.

Mattias Fritz Wermé arbetar som global projektledare på Swedish Match och fungerar som länk mellan verksamhetens behov och IT-sidan.

"Slitaget gjorde att vi behövde få bättre koll på maskinernas kostnad och kapacitet. Vi insåg att vi behövde optimera användningen av existerande utrustning för att hålla driftskostnaderna i schack och på så sätt förbli konkurrenskraftiga."

Hela vägen till värde

Swedish Match var tidigare beroende av flera olika lösningar för att hantera underhållet på anläggningarna, något som gjorde det svårt att jämföra och förbättra processerna. Med siktet inställt på en standardiserad lösning scannades därför marknadens utbud. IBM Maximo Asset Management, en integrerad plattform för hantering av underhållsarbetet, visade sig bäst matcha kriterierna. Tillsammans med IBMs partner Enfo Framsteg och deras koncept Hela vägen till värde implementerades IBM Maximo på tre olika tillverkande anläggningar i Sverige och USA.

"Vi ville få fabrikerna att tänka likadant trots att de hade skilda förutsättningar, säger Mattias Fritz Wermé. Tillsammans med Enfo Framsteg diskuterade vi igenom processerna, kapade allt onödigt och fick på så sätt en genväg för att uppnå värde snabbare. Att först nå konsensus om nuläget är oerhört viktigt för att implementera en verksamhetsanpassad lösning."

Fördubblat utfört underhåll

När den nya lösningen tas i bruk fullt ut, kommer Swedish Match att kunna jämföra arbetsflöden, dela erfarenheter och implementera förbättringar. Förutsättningarna finns då för ett proaktivt underhåll, med bättre möjligheter att planera och förebygga maskinstopp – något som redan blivit verklighet på vissa produktionslinjer i USA.

"Hittills har vi kunnat fördubbla antalet utfört förebyggande underhåll, säger Mattias Fritz Wermé. Förhoppningen är ju att det här ska leda till ökad tillgänglighet och produktivitet."

Investeringen betalar sig

Den förbättrade överblicken när det gäller lagerhållningen, har skapat förutsättningar för två procents besparingar per år och anläggning. Fler förbättringar väntas och Mattias och hans arbetsgrupp räknar med att investeringen ska betala sig på tre års sikt.

"Vi ville inte bara ha en underhållslösning som hjälpte oss här och nu, utan även i framtiden. Mitt råd till andra är att ha en tydlig vision om vad ni vill ha, att hålla er till standardlösningar och att göra en tydlig kravspec gentemot leverantören."

Vill du veta mer?

Jan Carlstedt
Tel:
+46 709 60 32 35