Swegon Data warehouse

Case

Swegon vill minska energiförbrukningen hos världens datacenter

En av de största energibovarna idag är världens datacenter och de fortsätter öka sin energiförbrukning. Swegon som arbetar med inomhusklimat tar världens klimat på stort allvar. Detta märks i hela koncernen, från koncernledning och ut till produktkommunikation. Med ambitionen att skapa bra inomhusklimat och samtidigt minska energiförbrukningen i världen, fokuserar man nu på datacenterindustrin.

Ett viktigt steg för att förstärka miljöprofilen mot datacentermarknaden var att certifiera sig mot en känd best practice EU Code of Conduct Data Centre Energy Efficiency.

”Marknaden började fråga efter EU CoC DCEE compliance. Vi förstod då möjligheterna och styrkan med att vara certifierad mot EU CoC DCEE.”  

säger Roberto Söderhäll, Datacenter Professional - Datacenter Solutions på Swegon

Smidig certifiering med hjälp av Enfo


För att ta sig igenom certifieringen anlitade Swegon Enfo som har senior expertis inom säkerhet och datacenter. Projektet leddes av Enfo och Swegon bidrog med kunskap om företaget och annan relevant information. Enfo sammanställde ansökan och skötte all kommunikation med EU. Den ursprungliga planen att få till ett godkännande under sommaren 2016 visade sig gå betydligt fortare, mycket tack vare ett bra kundsamarbete och en välskriven ansökan. Certifieringsprojektet tog två månader från uppstartsmöte till erhållen certifiering i april och Roberto säger att Swegon är mycket nöjd med både processen resultatet:  

”Enfos projektledning funkade väldigt bra. Det har varit ett smidigt projekt med hög kvalité på leveransen och det har varit ett roligt och givande utbyte i relationen med Enfo. Vi är nöjda rakt igenom”

Att ha denna certifiering är en kvalitetsstämpel på att Swegon arbetar efter best practice i branschen när det gäller energieffektivitet för datacenter. Detta argument används nu flitigt i kommunikation med marknaden. Man hoppas på sikt att certifieringen leder till ett ökat förtroende för Swegon som medveten och skicklig aktör när det gäller att leverera moderna och energieffektiva lösningar för klimatkontroll av datacenter. Roberto pekar på den övergripande målsättningen och säger:

”Vi önskar att arbete knutet till denna certifiering i längden leder till att fler och fler datacenter minskar sitt nu alldeles för stora CO2-footprint” 

Om Swegon:
Swegon AB ingår i börsnoterade Latourkoncernen och är marknadsledande inom energieffektiva ventilations- och inneklimatsystem. Man arbetar aktivt med frågor som berör kvalitet, miljö, arbetsmiljö och uppförandekoder enligt Latours intentioner för ett hållbart företagande, med ledorden “Vi skapar världens bästa inomhusklimat för människor och miljö”. Swegon har 11 produktionsenheter i Sverige, Finland, Italien, Indien, Nordamerika och Belgien. Företaget har 1 850 anställda och omsätter cirka 3,5 miljarder kronor.


kontakt

Kennet Wahlberg
Senior Advisor Information Security
Tel:
+46 72 395 14 57