364
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Välkommen till frukostseminarium hos Enfo i Stockholm den 23:e maj. Alla pratar digitalisering idag men hur många gör något i praktiken? Enfos kund Scania Credits ekonomiavdelning delar med sig av hur de med hjälp av digitalisering och automatisering numera har möjlighet att följa sin verksamhet från det totala bolaget ner till detaljnivå. ...