Hela vägen till värde™

Service & Asset Management

I den Digitala Dimensionen finns otaliga lösningar för Service & Asset management. Hur vet du vad som är rätt för din organisation? Var ska ni börja? Vilken är snabbaste vägen till framgång? Vi tror att lösningen är att utveckla och implementera processer och stödsystem i harmoni utan att begränsa potentialen, på ett smidigare och smartare sätt. Svaret heter Hela vägen till värde.™

enfo hela vägen till värde

För att snabbt nå verksamhetsmålen och få full potential ur investeringarna måste ni först förstå var verksamheten befinner sig idag, på det vi kallar Servicetrappan, Underhållstrappan, Kvalitetstrappan och Förbättringstrappan. Genom att definiera organisationens mognadsnivå, som den är, kan vi skräddarsy en strategi för att ta er Hela vägen till värde™.

Nästa steg består av att få process och stödsystem i harmoni, och låta organisationen gå ifrån insikt-kunskap- färdighet genom att informera, utbilda och träna praktiskt i dom utvecklade processerna för att sedan själva kunna analysera och fortsätta att förbättra processerna. Våra tjänster omfattar bland annat analys av data, processer, system och andra åtgärder som vi baserar på lång erfarenhet och branschkännedom och som vi vet tar er snabbt framåt.

Genom att paketera tjänster i systemen har vi utvecklat färdigpaketerade lösningar i storlekar som passar alla mognadsnivåer och organisationer. Bland annat erbjuder vi Enfos IBM Maximo-lösningar baserade i Enfos moln eller i er egen miljö, licenser utformade som löpande prenumerationstjänst e samt förvaltning enligt en fast pris-modell.

Självklart erbjuder vi rollbaserad System-utbildning och utbildning inom systemunderhåll, operativ ledning samt support för systemen.

Vi tror att resan Hela vägen till värde™ aldrig tar slut. Att fortsätta utveckla processen, systemen vartefter organisationen mognar och utvecklas är vägen till konstant ökat värde och effektivitet.

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden