cloud care

Stöttar dig hela vägen
Använder du redan molnet som plattform? Perfekt! Är du redo att ta nästa steg? Kom ihåg - det handlar inte om tekniken utan snarare om möjligheten att ha en skalbar affär.

varför cloud care?

När migreringen väl är genomförd och du börjar nyttja dina molntjänster kommer det att krävas en trygg förvaltning och support för att kunna managera och optimera din IT-miljö på ett bra sätt. Vi hjälper dig genom att ta hand om din IT-miljö i vår tjänst Cloud Care. Vi tar hand om förvaltningen och hjälper dig att skapa förutsättningar för innovation och nya idéer, så att du kan fokusera på det som är viktigt – din affär. Det här är vårt sätt att stötta dig hela vägen i din molnresa. 

Vår tjänst, Cloud Care, ger dig en trygg, säker och skalbar förvaltning av din plattform, baserad på era behov. Det är du som avgör hur du vill hantera och nyttja din data. Oavsett vilken molnplattform du väljer så hjälper vi på Enfo till med din datadrivna transformation genom att ta hand om din IT-miljö på ett professionellt sätt.


Vi lever och andas IT-drift. Vi ger dig en fullstack monitorering och incidenthantering och ser till att din infrastruktur i molnet alltid är tillgänglig, optimerad och säker, hela vägen till applikationsnivå. Vi ger dig support 24/7 – varje dag! Du kan fokusera på din verksamhet och låta oss stötta dig med en säker IT-drift genom Cloud Care. 

Insikt och transparens

 • Analysera - Få bättre insikt i dina verkliga kostnader med vår rapporteringsmotor.
 • Optimera - Reducera kostnader genom att göra infrastrukturen effektiv och automatisera det som går.
 • Förutse – Var proaktiv och prognostisera molnet så att budgeten blir mer träffsäker.

Säkerhet och efterlevnad

 • Övervakningstjänster - tjänster eller konsultering under en längre eller obestämd tidsperiod.
 • Säkerhetshantering - tjänster som installerar, konfigurerar, övervakar integritet, tillgänglighet och sekretess hos samtliga molnplattformar.
 • Säkerhetsrådgivning - konsultering och vägledning med målet att stärka er egen säkerhetsprofil i molnet. 

Arbetssätt

 • Ständiga förbättringar – Förbättra daglig övervakning och mät allt som ger värde. 
 • Ständig utveckling - Allting i form av kod och kontinuerlig leverans 
 • Ständig kunskapsdelning - Feedback och kunskapsöverföring

Optimering och automatisering

 • Automatisera allt - det som kan automatiseras bör automatiseras. 
 • Optimera allt - Kostnads- och datadriven optimering för hela organisationen. 
 • Ta ansvar för allt - Skapa ägandeskap och ansvar i organisationen.

KONTAKTA OSS

Peter Lämber

Senior Vice President - Cloud and Business Development

Tel

+46 (0)73 800 5505

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster