cloud readiness assessment

Vi gör dig redo för din molnresa!
Processen att välja och implementera en lyckad molnlösning kan vara komplex och påverka hela organisationen. För att skapa bästa förutsättningar för en lyckad resa gör vi, tillsammans med dig, en bedömning om vilka utmaningar ni står inför och syftet med er molnresa. Därefter lägger vi en plan som stödjer er hela vägen, på ett tryggt och säkert sätt.
Våra molnspecialister gör en helhetsbedömning av din nuvarande miljö med ett centralt fokus på era strategiska mål och resurser. Resultatet? Du kommer att få en gedigen förståelse för hur Cloud Computing kan påverka ditt företag, samt anpassade rekommendationer för var du ska börja.

VAD ÄR CLOUD READINESS ASSESSMENT?

Vår tjänst Cloud Readiness Assessment består av en skräddarsydd bedömning samt en plan för hur ni ska ta er till molnet på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Många företag vet inte vad en molnbedömning är, än mindre hur kritisk den kan vara när de väl övergår till molnet.

FLYTTEN TILL MOLNET PÅVERKAR HELA FÖRETAGET

Det finns många kritiska verksamhetsområden som påverkas när en organisation fattar beslutet att flytta till molnet. 
Development, Security, Governance, Finance och Planning, Talent Acquisition och Customer Support – för att nämna några. Varje organisation har olika mognadsnivåer inom dessaoperativa grupper och bör därför göra en bedömning för att avgöra om rätt personer, processer och tekniker finns på plats innan flytten till molnet påbörjas. Det är en nyckel för att nå framgång. 

Vi hjälper dig att utveckla din molnstrategi och garanterar även en migrering i tid och enligt budget. Den optimala molnlösningen för ditt företag, helt enkelt.

VAD HÄNDER SEN?

Efter din Cloud Readiness Assessment får du en detaljerad rapport som omfattar era: Business Drivers, Change Readiness, TCO Analysis samt Application Migration Assessment. Baserat på denna rapport kan ni fatta välgrundade beslut för er molnresa.

KONTAKTA OSS

Monica Claesson

Cloud Expert

Tel

+46768518874

cloudtjänster

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster