INNOVATIV UTVECKLING AV DIGITALA KONCEPT OCH PRODUKTER FÖR FRAMTIDEN

Digital Transformation

Vi skapar positiv digital disruption hos nordiska företag med globala varumärken. Genom att kombinera strategi, design och teknik i vår arbetsmetodik så hittar vi nya affärsmöjligheter och omvandlar dessa till framtidens digitala koncept och applikationer.
Förmågan att anta de digitala utmaningarna och möjligheterna som företag står inför idag är avgörande för fortsatt framgång. Tillsammans med er identifierar vi var på den digitala mognadsskalan ni befinner er och vilka era bästa digitala möjligheter är – era “killer apps”. Därefter utvecklas denna idé både ur ett funktionellt och ett kommersiellt perspektiv.

Från idé till fungerande pilot på endast 10 veckor

Vi utvecklar applikationer hela vägen från idé till färdig produkt enligt vår designdrivna arbetsmetod, W10. Målsättningen med arbetet är att efter tio veckor ha en fullt fungerande pilot av en digital tjänst eller applikation, inklusive genomarbetat gränssnitt, funktionalitet samt uppkoppling av fysiska produkter vid Internet of things-projekt.

Att bygga en pilot är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att utvärdera en eller flera olika idéer och kan användas för att få feedback från kunder och internt. Vid beslut att lansera produkten kan en stor del av arbetet från piloten återanvändas och vägen fram till kommersiell lansering blir betydligt kortare. Många av projekten genomförs i kreativ miljö i Digital Dimension | LABS.

KONTAKTA OSS

Niklas Thulin

Digital Evangelist, Enfo Group

Tel

+46 736 84 06 29

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster