KONCEPTDESIGN OCH VISUELL PROTOTYP

Concept design and visual prototype
Visualisera ditt koncept. Visualisering är mycket mer än bara grafisk design. I denna process fördjupar vi oss i funktionalitet, interaktionsdesign och varumärkesidentitet.
Utformningen av användarupplevelsen startar med omfattande undersökningar med löpande tester och utvärderingar. Baserat på resultaten av undersökningarna skapar vi scenarier för att ringa in utmaningarna och möta slutanvändarens behov och mål. Innehållsstruktur, layout och interaktionsmönster läggs in i en trådskiss som sedan omvandlas till en visuell prototyp av tjänsten eller applikationen.

Målen för användarupplevelsen preciserar och håller fokus på vad som är viktigt genom utvecklingscykeln. Målet är att ta fram en visuell upplevelse för att få en grund till att fatta beslut om hur ni går vidare.

Konceptdesign och visuell prototyp är det tredje steget i vår Digital Dimension | LABS metod. Metoden hjälper dig att fokusera på det som är viktigt för att snabbt få saker gjorda. Baserat på den visuella prototypen kan vi kickstarta er digitala produktutveckling genom att utveckla en prototyp på tio veckor. På endast tio veckor kan du lansera, dela och få feedback på dina framtida digitala produkter.

KONTAKTA OSS

Niklas Thulin

Digital Evangelist, Enfo Group

Tel

+46 736 84 06 29

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster