BEPRÖVAD ERFARENHET FÖR ATT HANTERA INFORMATION

Data Warehousing
Enfo erbjuder ett ramverk kallat Baseline BI som bygger på ett omfattande kunskapskapital från projekt inom beslutsstödslösningar och informationslagerarkitektur. Genom att använda denna beprövade metod påbörjar vi inte våra informationslagerprojekt från början varje gång. Baseline BI innehåller riktlinjer för bästa arbetsprinciper från ett stort antal projekt och det som ingår omfattar allt från tillvägagångssätt för informationsmodellering, felhantering, registrering, dataintegrering, datakvalitets- och benämningsstandarder liksom färdigskrivna koder

Informationslagerutvecklingen påskyndas ytterligare genom omfattande användning av automatiseringsstekniker. Enfo har sitt eget verktyg för datalagerautomatisering som ger utvecklarna en kraftfull applikation för att maximera snabbhet, affärsvärde och projekteffektivitet.

Genom att bygga upp den rätta arkitekturen för ditt bolag på ett beprövat ramverk, blir det enklare att tillhandahålla support och underhåll. Detta medför väsentligt lägre kostnader och innebär att ditt informationslagers funktion ges största möjliga långsiktiga fördel.

Datalagerautomatisering

Minimerar tiden från idé till färdigt resultat genom att kraftigt underlätta datalagerutvecklingen.

I den digitala dimensionen blir nya och fler uppgifter tillgängliga från en mängd helt nya källor. För att kunna dra nytta av den här datan i det dagliga beslutsfattandet och ligga före konkurrenterna, är marknadsintroduktionstiden livsviktig. Lösningen från Enfo heter Analytics Development Accelerator (ADA). 

Att minska utvecklingstiden, maximera affärsvärdet och samtidigt skapa en stabil grund för en analyslösning som hanterar förändringar i data, verksamhetsbehov och teknik är en besvärlig kombination. Att lösa ekvationen är dock vad vi inom Enfo är bäst på. 

I centrum för våra analysprojekt hittar vi ADA. Ett verktyg som i möjligaste mån tar bort den mänskliga faktorn från kodningen. Styrkan ligger både i automatiseringsteknikerna och i flexibiliteten att tillåta en arkitektur som passar varje kund bäst.

Datalagerautomatisering har traditionellt tillhandahållit en lösning enligt principen en-storlek-passar-alla vilken kräver ytterligare ett analysprojekt för att ta hand om de överblivna 25 %. På Enfo har vi en fast övertygelse om att datalagerautomatisering är fantastiskt, till en viss del. Huvudfunktionen i vår accelerator är tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till vad du som kund behöver och inte till vad som är lätt att automatisera. 
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster