DATAANALYS OCH DATA DISCOVERY FÖR BÄTTRE BUSINESS INTELLIGENCE

Analytics & Data Discovery

I den Digitala dimensionen växer mängden data exponentiellt. Hur din organisation väljer strategi för att hantera detta är avgörande för hur ni står er i konkurrensen på en global marknad. Enfo hjälper er med analys som omvandlar data till relevant information för att fatta rätt beslut.
Effektiv och pålitlig dataanalys är kärnan i Business Intelligence. Dataanalys ökar förståelsen för den nuvarande situationen vilket ger bättre hypoteser om framtiden. Med hjälp av Enfos expertis inom Data Discovery kan ni finna oväntade svar på viktiga frågor som ger ett bättre beslutsunderlag, oavsett företagets storlek. 

Enfo arbetar med ledande analysprogram som Qlik, IBM och Microsoft för att erbjuda tjänster som omfattar allt från BI-strategi till dataexpertis. Vi hjälper dig utveckla såväl enkla som avancerade lösningar för alla typer av analys; reaktiv, proaktiv eller deskriptiv.


För att möta olika organisationers särskilda behov, krav och förutsättningar för affären skräddarsyr vi BI och Analytics-lösningar, baserat på beprövade metoder och bäst praxis. 

Vi kombinerar expertis inom datamodellering och styrning med affärsförståelse och visualiseringsförmåga för att utveckla effektiva analyslösningar, anpassade till företaget eller organisationen. Enfo har verktygen och kunskapen som garanterar bättre resultat genom prediktiv analys, bättre lärande inom organisationen med Data Discovery och rapportering samt en bredare och djupare förståelse för affären.
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster