DIGITAL IDENTITETSHANTERING FÖR SÄKRA AFFÄRER

Business Enablement Risk & Compliance Efficiency Solutions
I den Digitala Dimensionen blir säkerhetsfrågan komplex då integrationerna blir fler och fler. Risker måste alltid utvärderas samtidigt som lösningarna ska stödja efterlevnad, utan att försämra användarupplevelsen.
Som i alla andra projekt som rör IT krävs att organisationen förstår vilket förarbete som behövs för att lösningen ska bli den förbättring man eftersträvar.

Rätt utfört kan affärsfördelarna synas i nya affärsmodeller, effektivare organisation, ökad kontroll, förenklad administration och större agilitet, minskade IT-kostnader, ökad datakvalitet och Just-in-time-åtkomst.

Integrationer med leverantörs- och kundsystem, självbetjäningslösningar för såväl organisation som kunder och leverantörer innebär bättre service samtidigt som analys av data, användning och trafik kan analyseras med hjälp av business intelligence för att kontrollera efterlevnad, utvärdera risker och säkra att strategin följs.


Enfo har nischade experter som guidar er genom hela processen från förstudier, fallbeskrivningar, projekt- och programanalys, arkitektur och design till att utforma och sätta upp den tekniska lösningen, utbilda organisationen och ge support.

Vårt erbjudande omfattar alla aspekter av IAM: identitetsadministration, autencitets- och åtkomstkontroll, hantering av roller och rättigheter samt granskning, analys, rapportering och hantering av risk och efterlevnad.
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster