Eeva Rasi - Enfo

Månadens intervju april 04, 2017

Agilt i datadjungeln

Eeva Rasi som är helt ny på Enfo berättar hur datavärlden ser ut från ett programutvecklarproffs ögon.

”Jag har en teknisk bakgrund och har länge arbetat som programutvecklare och programarkitekt. Att jobba effektivt och agilt ligger mig varmt om hjärtat och jag får min inspiration från Lean-och DevOps-världen. Jag har dragit nytta av mina olika intressen särskilt när jag funderat på nya tjänster och nya arbetssätt”, säger Eeva Rasi konsult inom Enfos enhet Data & Analytics.

Eeva började arbeta på Enfo för bara några månaders sedan, i januari i år. Hon kom då till Enfo från Fujitsu, där hon arbetat som produktionschef och Lean-konsult inom programutveckling. Nu är hon en av åtta personerna i teamet Master Data Management & Advisor. Datalagring är ett relativt nytt omårde för Eeva, men hon lär sig i snabb takt av experterna inom datamodellering och ETL på Enfo.

”Det bästa med mitt arbete är allt det nya jag lär mig och att arbetet är så mångsidigt och omväxlande. Man kan dessutom anpassa arbetet efter sina egna intressen”, säger Eeva.

Just den agila utveckling ligger Eeva varmt om hjärtat. ”De agila systemen SAFe, Scrum och Kanban, erbjuder många alternativ. Programutvecklingen har varit med om en hel del omvälvningar under de senaste årtiondena. De agila metoderna strävar efter att lösa problemen i den gamla vattenfallsmodellen. I början av ett projekt vet man sällan vilka egenskaper den färdiga produkten kommer att behöva. Med krav som hela tiden förändras skapas mycket arbete och höga kostnader. Det är mer effektivt att skapa små fungerande helheter i nära samarbete med kunden. Nykomlingen bland de agila metoderna är verksamhetsmodellen DevOps som strävar efter att överbrygga klyftan mellan applikationsutvecklarna och systemexperterna”, säger Eeva och fortsätter:


”Öppen kommunikation, respons, ständig förbättring och inlärning är hörnstenarna ide agila metoderna. Jag ser agilt framför allt som en attityd. Ett DevOps-datalager kan fortfarande vara en utopi, men vi kan börja med att ta små steg, till exempel genom att i början av processen automatisera testningen av datalagren”, konstaterar Eeva.

Rätt data, i rätt tid och i rätt format

Digitaliseringen innebär även förändringar i datalagrens verksamhetslogik. Det är svårt att dra slutsatser av splittrade data. Ett välbyggt datalager erbjuder en grund där man kan bygga lösningar som motsvarar affärsverksamhetens behov. Rätt data, i rätt tid och i rätt format behövs som stöd för beslutsfattandet. Traditionell rapportering baseras på historiska data , även om blickarna borde riktas mot framtiden.

“Jag är särskilt intresserad av att tillämpa statistiska metoder för att analysera data och göra prognoser. Min senaste bekantskap inom området är programmeringsspråket R som har utvecklats för statistikernas behov. Det är nog det bästa jag vet just nu. R erbjuder häftiga verktyg för att analysera och visualisera data för t ex prognoser, ja nästan för vad som helst”, säger Eeva.

Gamla vanor sitter i en kodare.