Janne Nieminen

Månadens intervju juni 07, 2017

Enfos integrationsexperter jobbar tillsammans med Europas bästa förmågor

Att definiera kundens behov samt att planera, förverkliga och upprätthålla integrationslösningen hör till integrationsexperternas vardag, och så är det också på Enfo.

Enfos integrationsarkitekt Janne Nieminen har jobbat med integration på Enfo i tio års tid och, i nära samarbete med Enfo i Sverige och även varit med och grunda det finska integrationsteamet.

“Mitt ansvarsområde är brett och jag har flera olika roller i integrationsarbetet. När man jobbar som konsult måste man konstant hålla sig ajour med teknikutvecklingen och aktuella förändringar i branschen. Jag är mer eller mindre involverad i allt som hör till Enfos integrationsutbud men främst fokuserar jag på kundarbete och att utveckla nya lösningar”, berättar Janne.

När man diskuterar med CIO:er och IT-chefer måste man kunna kommunicera på deras nivå och samtidigt presentera tillräckligt tekniskt och detaljerat så att kunden förstår vilka lösningar företaget behöver och har möjligheter till genom Enfo.

Bra förmågor behövs alltid

Med digitaliseringen har efterfrågan på integrationsexperter växt explosionsartat. Företag integrerar sina system och ersätter sina nuvarande lösningar och applikationer med molntjänster.

“Vad som kännetecken en bra integrationsexpert är bland annat ett äkta intresse för teknologi och nya arbetssätt. Integrationslösningar är som en stor verktygslåda som man kan dra nytta av och där man väljer de rätta verktygen beroende på kundens behov”, förklarar Janne.

En person som är motiverad och snabbt och vill avancera i sin karriär passar utmärkt som integreringsexpert på Enfo.
I det finska integrationsteamet jobbar 6 personer och i Sverige 250. De som jobbar med integration på Enfo har Europas bästa experter som kollegor.

På Enfo i Sverige jobbar toppexperter inom integration som fått erkännande både av IBM och Microsoft. Finland skulle behöva fler talanger som har kunskap både om utvecklings- och underhållsarbete.

Artificiell intelligens som en del av integrationsarbete?

Enligt Janne kommer integrationerna inte att minska under de närmsta åren eftersom företagen regelbundet förnyar sina system. Utvecklingen av integrationsverktygen och gör det möjligt för en bredare grupp av specialister inom IT-branschen att utföra enklare integrationer. Med andra ord kan man i fortsättningen sköta enkla arbeten inom företaget och låta integrationsexperter ta hand om de mer krävande uppgifterna.

I framtiden kommer man med största sannolikhet dra nytta av artificiell intelligens då man implementerar molnintegrationer. Artificiell intelligens kan till exempel föreslå ett tillvägagångssätt för att förverkliga en integration baserat på hur tidigare, liknande integrationer utförts.

“Som stöd för beslutsfattande och utvecklingsarbete är artificiell intelligens en utmärkt tillgång men det kommer att ta ett tag innan vi kommer dit”, sammanfattar Janne.