Månadens intervju juni 29, 2017

Digitalisering – göra livet enklare för slutanvändaren

För ett år sedan lämnade Josefine Envall film och video branschen efter 15 år för att vara med och bygga upp en ny och innovativ verksamhet från start på Enfo Interactive.

Nu skulle hon få möjlighet att jobba med kunder från flera olika branscher och industrier, allt från fintech till resebranschen men samtidigt dra nytta av de erfarenheter hon gjort genom den omvälvande digitaliseringen av filmbranschen.
 
Josefine har alltid älskat att jobba med ny teknik och testar gärna digitala lösningar så snart de finns tillgängliga. För vissa kan digitalisering vara lite skrämmande och osäkert men Josefine tycker det är en otroligt häftig miljö att jobba i. ”Att bygga upp en nära relation med en kund och förbättra befintliga tjänster, ge nya användarupplevelser, att göra livet enklare och bättre för slutanvändaren där sedan resultatet blir en förbättring eller en effektivisering, det tycker jag är otroligt stimulerande och roligt” säger Josefine.

Som alla vet är det inte alltid bäst att vara först med nya lösningar, det gäller att hålla en bra balans mellan att vara först ut och att invänta marknadens behov och mognad. Tillsammans med filmbolaget Universal var Josefine med om att som andra digitala filmtjänst i världen (år 2006) lansera laglig nedladdning av film (EST). Men på den tiden litande kunden inte helt på att det gick att äga en film digitalt. ”Vi var tvungna att skicka hem en DVD i brevlådan också” berättar Josefine

På Enfo får Josefine ta ett stort eget ansvar och får möjlighet att växa, hon får utrymme att påverka och driva verksamheten och projekt framåt. På Interactive teamet i Stockholm håller hon i rekrytering av både utvecklare och projektledare och är ansvarig för ett nystartat koncept som erbjuder tjänster inom digital koncept- och tjänsteutveckling med fokus på design och ny teknik.
 
IoT och lansering av Digital Dimension LABS
 
Under året som gått har det varit mycket fokus på IoT, ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda sensorer och datorer. Josefine har bland annat varit med och tagit fram en ”white-label” IoT- tjänst som fått namnet ”Smart Products”. Det är en molnbaserad applikation som används dels för att erbjuda kunder ett snabbt och enkelt sätt att komma igång och se möjligheterna med IoT för ett specifikt utvecklingsprojekt, dels för att praktiskt kunna demonstrera IoT med kundens egna data. Josefine har även jobbat med att ta fram visuella prototyper till två industriföretag. Munters (tillverkare av fläktar) och Eco-log (tillverkare av skogsmaskiner) hade, trots att de jobbar inom helt olika branscher, mycket liknande behov av att göra data tillgängligt via en molntjänst.
 
I slutet av maj var Josefine ansvarig för lanseringen av Digital Dimension LABS (DDL) som är en innovativ miljö där Enfo jobbar nära kunderna för att skapa digitala produkter för framtiden. Labbet finns på Vasagatan i Stockholm men kommer i höst även att lanseras i Göteborg och därefter även i Esbo i Finland. Intresset har varit stort, bland både befintliga och nya kunder, och två workshops är redan inbokade i augusti. Ett exempel på en lösning som tagits fram i DDL är en molnlösning för AMF Fastigheter. Utvalda fastigheter har utrustats med solpaneler, och syftet med tjänsten är att i husets entré i realtid visa hur stor andel av fastighetens energiförbrukning som alstras från solpanelerna från taket, för att uppmärksamma elkonsumtionen och att ge energispartips.
 
Josefine har dock inte helt lämnat filmbranschen. När labbet skulle lanseras tyckte Interactive teamet att det saknade något… Vad beskriver väl ett lab bättre än en film! Sagt och gjort, Josefine tog fram en film som beskriver arbetsgången i labbet och hur Enfo skapar värde för sina kunder.
 
Som en kontrast till all ny teknik och digitalisering har Josefine nyligen tagit sig an ett annat typ av Lab av den lite äldre modellen. ”Min familj har ett spännande renoveringsprojekt av ett gammalt stenhus i södra Frankrike. Huset är byggt år 1792 och har många originaldelar kvar, golven knarrar och lutar. En rak kontrast till vårt moderna boende och liv här hemma i Sverige. Huset ska få förbli vår fristad från ständig uppkoppling och “smarthet”- här blir det fokus på att umgås med vänner och familj vilket också ger mig massor av positiv energi,” avslutar Josefine
 
Är du nyfiken på Digital Dimension LABS och hur du kan använda labbet? Ta kontakt med Josefine hon berättar gärna mer.
 
Namn: Josefine Envall 
Befattning: Strategic director Enfo Interactive, Digital Dimension Labs
Bor: Viggbyholm, Täby
Familj: Man och 3 barn, tvillingkillar 10 år och en kille på 3 år
Fritidsintressen: Familjen och sommarhuset i Frankrike, spela golf och att springa.