TA NÄsta steg i er automatiseringsresa med hjälp av en rpa discovery workshop

Robotic Process Automation - RPA

Vad är RPA?

RPA står för Robotic Process Automation och det innebär att monotona och repetitiva arbetsmoment, som många av oss gör i vårt dagliga arbete, kan och bör automatiseras.  Du frigör tid som kan användas till mer värdeadderande arbete istället för rutinuppgifter som kan ersättas med en digital assistent. Hur? Genom att kartlägga arbetsflödet och de affärsregler som du följer och utför manuellt under en dag, kan RPA-verktyg därefter användas till att skapa en digital assistent. Verktyget kan sedan hjälpa dig med utvalda delar av komplexa uppgifter eller till och med flera arbetsmoment i rad, om de är av enklare typ. 


RPA kan utvecklas som en funktion som du kan starta och styra manuellt i din desktopmiljö (RDA - Robotic Desktop Automation) eller som funktioner du startar baserat på schemaläggning, eller specifika villkor exempelvis inkommande mail med bilaga av en viss typ (RPA - Robotic Process Automation).  Vad händer sedan? Den digitala assistenten utför då samma moment i affärssystemet till exempel, i webbportalen, i Excel eller andra verktyg som du själv skulle använt för att ankomstregistrera en faktura, ta fram en månadsrapport som sedan läggs in i en presentation, eller vilken uppgift som helst som följer ett givet mönster i en eller flera applikationer. Du sätter reglerna och din digitala assistent utför jobbet så att du kan fokusera på mer komplexa uppgifter. 


Automatisering - mer än bara teknik

Ny funktionalitet och tekniska framsteg inom automatisering är självklart en viktig del av möjligheterna som RPA erbjuder, men det är långt ifrån allt. En stor del av vinsten med effektiviseringsarbetet ligger i att tydliggöra och dokumentera arbetsmoment, ansvars- och rollfördelning, förväntat resultat och format, samt verksamhetens behov och det kundvärde det ska resultera i.  Dessa faktorer, kombinerat med att framgångsrikt förankra och kommunicera stegen i förändringsresan, är kritiska för att få ut mesta möjliga värde från din investering i verktyg och teknik. Inget verktyg skapar värdet av sig själv, så resan dit lägger grunden för att du ska kunna hämta hem nyttan i slutändan. Vi hjälper dig att planera och implementera en tydlig strategi för hur automatiseringsarbetet och organisationen i verksamheten ska utvecklas i samklang. Vi hjälper dig hela vägen till affärsvärde.

Hur kommer du igång med RPA?

Lägg 4 timmar på att skapa bästa förutsättningarna för en smidig implementering av RPA i din organisation. Genom en RPA Discovery Workshop hjälper vi dig med att få en grundläggande förståelse för RPA som verktyg, vilken typ av moment som RPA bäst lämpar sig till samt vilka möjligheter till effektiv automatisering som finns utifrån förutsättningarna i just din organisation.

Efter en genomförd RPA Discovery Workshop får du en rapport som sammanställer de möjligheter, risker, styrkor och svagheter som diskuterats under den gemensamma workshopen. Du får även en prioriterad lista på arbetsmoment som bäst lämpar sig för automatisering i din verksamhet.  Baserat på denna rapport kan du fatta välgrundade beslut för hur din verksamhet på bästa sätt kan ta nästa steg i automatiseringsresan.

 
Enfo Robotic Process Automation

KONTAKTA OSS

Fredric Travaglia

Senior Vice President, Process Innovation

Tel

+46 733 65 77 62

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster