EFECTO

Service and asset management partner

Efecto är ett lättanvänt, robust och flexibelt underhållssystem. Efecto Grundsystem utgör stommen i Underhållssystemet och består av ett antal funktioner som samverkar.
Efecto är ett utmärkt verktyg som stödjer verksamheten. Både i det dagliga arbetet och för att utveckla ert underhåll.

Efecto kan levereras med ”Ready to go” vilket innebär att vi i samband med idrifttagning tillsammans med kunden anpassar systemet och lägger in grunddata. Efecto utseende och funktion anpassas då efter kundens organisation, arbetsprocesser och övriga förutsättningar.

Efecto kan anslutas till andra system t.ex. stoppuppföljningssystem och ekonomisystem för utbyte av data.

Efecto finns i drift inom många olika verksamheter t.ex. tillverkningsindustri, processindustri, sågverk och fastighetsbolag.

Efecto är anpassat att köras på dina servrar med minsta möjliga anpassning. Gränssnitt kan skapas mot olika system. Med gränssnitt mot ekonomi- eller redovisningssystem kan ekonomiska transaktioner ske. Med gränssnitt mot stoppuppföljningssystem kan driftdata loggas och automatisk felanmälan genereras.

Följande funktioner finns i Efecto grundsystem:
 • Anläggningar
 • Aktiviteter/Arbetsorder
 • Felanmälningar
 • Periodiska aktiviteter/Förebyggande underhåll
 • Planeringskalender
 • Artiklar/Förråd
 • Inköp
 • Företag/Leverantörer
 • Dokument
 • Användare
 • Rapporter och Beslutsstöd

Påbyggnadsmoduler

För ytterligare funktionalitet utöver Efecto Grundsystem finns flera påbyggnadsmoduler så som.

 • Efecto Analyze
 • Efecto Web-Aktiviteter/Arbetsorder
 • Efecto Web- Felanmälan
 • Efecto Larm
Modulerna installeras var för sig som komplement till Efecto grundsystem.

ready to go

Utbildningarna görs utifrån våra utvecklade best practicelösningar och hur vi nyttjar Efecto som systemstöd, utbildningarna kan göras på plats hos er eller som öppna utbildningar hos oss, följande utbildningar finns:

 • Planera och bereda aktiviteter
 • Schemaläggning och styrning av UH-fönster
 • Utföra förebyggande, planerat och akut UH
 • Skapa, revidera eller ta bort FU
 • Reservdelsberedning
 • Analys av UH aktiviteter
 • Målarbete av UH
 • Budgetering av UH

KONTAKTA OSS

Jan Carlstedt

Tel

+46 709 60 32 35

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

kontakta oss

Valdation:
* Namn
* Telefonnummer
Email
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!