IBM MAXIMO - UNDERHÅLLSSYSTEM OCH SUPPORT

Service and asset management partner
IBM Maximo är det ledande systemstödet för service- och underhållsverksamheter och ger dig kontroll över alla typer av utrustning, produktion, resurser, infrastruktur, anläggningar, transport och kommunikation genom att hantera dem alla på en gemensam plattform. Denna plattform gör det möjligt att dela med dig av och verkställa best practice, lager, resurser och personal.
Nu kan du optimera användandet av dina tillgångar och maximera avkastningen på investeringen. Maximo kan också kompletteras med branschlösningar samt tilläggsmoduler såsom schedulering, mobilitet, GIS-funktionalitet m.m.

Maximo som system hamnar år efter år som ledande i Gartners Magic Quadrant. Framsteg är den största IBM Premier Business Partner i Norden för Maximo varför det är tryggt att anlita Framsteg att hjälpa er att införa eller uppgradera Maximo som systemstöd.

Maximo Asset Management innehåller sex stycken huvudsakliga funktionsmoduler:

Asset management - Uppnå kontroll för att mer effektivt kunna spåra och hantera utrustningsinformation genom hela livscykeln.

Work management - Hantera både planerade och oplanerade arbetsorders, från den första begäran via färdigställande till dokumentation av nuläget.

Service Management - Definiera tjänsteerbjudanden, upprätta service level agreements (SLA), mer proaktivt styra servicenivån och implementera eskaleringsprocedurer.

Contract management - Få komplett support för köp, leasing, hyra, garanti, arbetskostnad, programvara och användardefinierade avtal.

Inventory management - Få all information om detaljerna av utrustningsrelaterade lager och dess användning, inklusive vad, när, var, hur många och hur värdefullt.

Procurement management - Stöder alla faser av hela företagets inköp såsom direkta inköp och lagerpåfyllning

Licensmodeller

Vad kostar egentligen service- och underhållssystemet IBM Maximo Asset Management? Vi på Enfo erbjuder två olika licensmodeller.

Antingen köps Maximo licenser direkt av Enfo och kunden äger licenserna. Ett annat alternativ som vi på Enfo erbjuder är en tjänstebaserad licensmodell där kunden hyr licenser och faktureras månatligen. Det finns fördelar med båda modellerna och det är kundens behov som styr.

Traditionell licensmodell – köp Maximo av Enfo

Licenser köps up-front av Enfo dvs. hela kostnaden faktureras er som kund.

 • Prisbilden baseras helt på antal användare, från första användare.
 • Kunden betalar en årlig Software & Subscription avgift (~20% av initial licenskostnad)
 • Licensägandet ligger hos kunden
 • Licensadministrationen/Auditansvaret ligger hos kunden
 • Olika användargrupper har olika utnyttjandekrav på lösningen. Därför finns användarlicenser både för fullutnyttjande och begränsat utnyttjande.
 • Den totala kostnaden håller en rät linje gentemot storleken på företaget/avdelningen

Tjänstebaserad licensmodell - hyr Maximo via Enfo

Modellen erbjuds enbart till utvalda IBM partners (Enfo i Sverige).

 • Ingen up-front kostnad för kunden
 • Ingen årlig Software & Subscription avgift
 • Betydligt attraktivare TCO.
 • Licensägande- och administrationen ligger hos Enfo
 • Kunden hyr licenser över en tidsbestämd period vanligtvis 1-3 år. Fakturering månatligen
 • Efter avtalsperiods slut väljer kunden om man vill fortsätta hyra de specifika antalet licenser
 • Flera avtal kan löpa parallellt med olika bindningstider
 • Måste kombineras med tjänster av Enfo som knyts till ett projekt t.ex. adderandet av nya användare inom ett specifikt verksamhetsområde
Paketerat Maximo i molnet

Enfo tillhandahåller en drifttjänst av Maximo, en molnlösning där du hyr Maximo som tjänst. Molntjänsten är tillgänglig för kunden både inom och utanför företaget.

Så fungerar det

Drifttid för produktionsmiljön är dygnet runt alla dagar. Molnmiljön inkluderar backuprutin varje dag mellan 05:00-06:00. En parallell Test/QA –och UTV-miljö sätts också upp vilken används då t.ex. nya funktioner testas. Samtliga miljöer är synkade med varandra. Kunden ansluter till sitt eget Maximo från valfri webbläsare genom en https adress och det är samma adress varje gång. Miljöerna driftas i Enfos egen molntjänst. Kunden har egna dedikerade miljöer (delas ej med andra kunder) vilket innebär att kundens data sparas i egen databasinstans (IBM DB2). Instansen körs på en dedikerad OS instans (Windows Server).

Service- och underhållskonsulter

Vi är unika som leverantör med vår kombinerade verksamhetskompetens samt vår djupa kompetens kring användandet av IBM och andra service- och underhållssystem. Våra konsulter hjälper företag att förverkliga service & asset management strategier med rätt nyckeltal och affärsprocesser, vilket leder till att våra kunder kan realisera affärsnyttan av redan gjorda investeringar. Vi är specialister på IBM Maximo och dess kringprodukter. Enfo är auktoriserad återförsäljare av Maximo samt certifierad Maximopartner till IBM på högsta nivån ”Premier Business Partner”.

Vi hjälper er med nulägesanalys, processkartläggning, nyckeltal, dataanalys och även med förstudier inför kommande projekt. Våra kunder skall uppleva att vi alltid har deras framgång som främsta målsättning och att vi har branschens bästa kombinerade leverans av verksamhets- och Maximokonsulter.

Genomgående för Enfos underhålls- och Maximokonsulter är följande:
 • En majoritet har mer än 10 års erfarenhet av att hjälpa företag att förbättra sina service- & underhållsstrategier.
 • Samtliga konsulter har byggt upp bransch- och verksamhetsförståelse om företag inom service & industri.
 • Vi tar ett totalansvar för kunden, från förstudie till projekt och förvaltning/supportåtaganden.
 • Enfo satsar kontinuerligt på vidareutbildning och certifiering avseende Maximo samt tillhörande moduler och underliggande arkitektur.
 • Samtliga har kompetens i agila projektmetoder och arbetssätt.
Det bästa vi vet är när våra kunder ringer oss och frågar oss om hur vi kan hjälpa dem att förbättra företagets service & asset management processer.

 

IBM Maximo demo underhåll / asset management

För att lättare hjälpa våra kunder att själva utforska möjligheterna med den absolut senaste versionen av Maximo samt vissa tilläggsmoduler, har vi tagit fram ”Maximo Democenter”. Nu kan du som är nyfiken på hur Maximo ser ut för asset management och underhållsverksamheter få möjlighet att få en översikt och känsla för nya funktioner, menyer och struktur. Kontakta oss så hjälper vi er med en kort introduktion.

Maximo Democenter för underhåll och asset management är en helt molnbaserad öppen tjänst vilket gör att ni kan ansluta från vilken dator/mobil som helst utan några installationer eller restriktioner lokalt.

I Democentret har vi installerat den senaste versionen av Maximo samt tilläggsmodulerna Scheduler och Everyplace. Senast 2 veckor efter en ny release på de ingående delarna kommer democentermiljön vara uppdaterad.

Hela företaget får ett eget användarnamn som kan användas av flera personer samtidigt. Tjänsten abonneras per 3-månader till ett fast pris vilket gör att ni inte behöver binda upp er till varken en längre tid eller i antalet användare. Det finns olika login beroende på roll. Du kan med andra ord logga in för att se Maximo med vyer för t.ex. underhållstekniker, underhållschef, produktionstekniker, planerare, inköpare etc.

Democenter finns på svenska och engelska och tjänsten använder Maximo demodatabas vilken nollställs var 3:e dag för att bibehålla dess struktur.

Kontakta Enfo så bokar vi in ett möte för kort introduktion.

IBM Maximo service / service managemenT

För att lättare hjälpa våra kunder att själva utforska möjligheterna med den absolut senaste versionen av Maximo samt vissa tilläggsmoduler, har vi tagit fram ”Maximo Democenter”. Nu kan du som är nyfiken på hur Maximo ser ut för service management och serviceverksamheter få möjlighet att få en översikt och känsla för nya funktioner, menyer och struktur. Kontakta oss så hjälper vi er med en kort introduktion.

Maximo Democenter för serviceverksamheter och service management är en helt molnbaserad öppen tjänst vilket gör att ni kan ansluta från vilken dator/mobil som helst utan några installationer eller restriktioner lokalt.

I Democentret har vi installerat den senaste versionen av Maximo samt tilläggsmodulerna Scheduler och Everyplace. Senast 2 veckor efter en ny release på de ingående delarna kommer democentermiljön vara uppdaterad.

Hela företaget får ett eget användarnamn som kan användas av flera personer samtidigt. Tjänsten abonneras per 3-månader till ett fast pris vilket gör att ni inte behöver binda upp er till varken en längre tid eller i antalet användare. Det finns olika login beroende på roll. Du kan med andra ord logga in för att se Maximo med vyer för t.ex. servicetekniker, planerare/beredare, verksamhetschef, inköpare etc.

Democenter finns på svenska och engelska och tjänsten använder Maximo demodatabas vilken nollställs var 3:e dag för att bibehålla dess struktur.

Kontakta Enfo så bokar vi in ett möte för kort introduktion.

Utbildning med Maximo som systemstöd

Utbildningarna görs utifrån våra utvecklade best practicelösningar och hur vi nyttjar Maximo som systemstöd, utbildningarna kan göras på plats hos er eller som öppna utbildningar hos oss, följande utbildningar finns:

 • Planera och bereda aktiviteter
 • Schemaläggning och styrning av UH-fönster
 • Utföra förebyggande, planerat och akut UH
 • Skapa, revidera eller ta bort FU
 • Reservdelsberedning
 • Analys av UH aktiviteter
 • Målarbete av UH
 • Budgetering av UH

 

KONTAKTA OSS

Jan Carlstedt

Tel

+46 709 60 32 35

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

kontakta oss

Valdation:
* Namn
* Telefonnummer
Email
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!