maintenance

Service and asset management

För tillverkningsindustrin kan fördelarna med digitalisering vara enorma. Tillverkning och hantering av tillgångar består av en mängd olika processer, enheter, system, material och andra resurser. Att få kontroll över denna komplexa helhet är nyckeln till framgång och den moderna affärsplattformens roll kan inte nog poängteras.
En digital affärsplattform som kopplar ihop alla system och erbjuder pålitliga realtidsdata för beslutsfattande och förbättring av driftseffektiviteten är ett av nyckelelementen i tillverkningsföretagens digitala resa. Fördelarna med plattformen, t.ex. förbättrad upptid, optimerade lagernivåer, minskad nertid och minskade hälso-, säkerhets- och miljörisker påverkar hela organisationen.

En modern affärsplattform ger kontinuerlig åtkomst och kontroll över order, material och andra resurser som gör att din organisation kan arbeta smartare och mer effektivt. Detta leder ofta till kostnadsbesparingar, minskad nertid och förbättrad produktivitet. Kompletteras affärsplattformen med en analyslösning kan de data som genereras samlas in, analyseras och visualiseras för att sedan transformera prestandadata till handling.

Smidigare drift och högre effektivitet är målen för alla tillverkningsföretag. Genom att optimera resurserna, minska nertiden och lokalisera flaskhalsar kan en digital affärsplattform byggd på bästa praxis hjälpa dig att nå målen. Plattformen gör att du även kan undersöka möjligheterna till prediktiv kapacitet, vilket kan underlätta för din organisation att ytterligare förbättra produktiviteten och processkvaliteten samt att minska risken. 

Enfo har lång och omfattande erfarenhet av service och tillgångshanteringslösningar. Tack vare våra erfarenheter har vi kunnat sätta samman väldefinierade och paketerade lösningar som baseras på bästa praxis. Vi har en kombination av tekniskt kunnande och enastående förståelse för processer och drift, vilket gör oss till unika lösningsleverantörer på marknaden. Utgångspunkten för varje projekt är en genomgång av den aktuella situationen för att definiera avståndet till dit vi vill nå. Därefter identifierar vi tillsammans med kunden den bästa lösning som kommer att leda till ökat värde, och hur vi tar oss dit. Vi vill vara en långvarig betrodd strategisk partner, som hjälper er att få ut så mycket som möjligt ur tillgången och underhållsprocesserna.

Vi samarbetar med ledande teknikpartner som t.ex. IBM. IBM Maximo fungerar som systemstöd för hantering och underhåll av tillgångar. Enfo är en av Maximos ledande partners i Norden.

KONTAKTA OSS

Håkan Östholm

Business Developer

Tel

+46 761 462 901

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster