procesS

Service and asset management 
Om inte processen är känd för oss behöver vi skapa en bild över hur verksamheten bedrivs då använder vi oss av processkartläggning för att identifiera processen, är den känd för oss använder vi oss av best practice processer som vi har utvecklat fram under lång tid med erfarenhet utifrån olika typer av industrier.

Processkartläggning

Om inte processen är känd för oss behöver vi skapa en bild över hur verksamheten bedrivs då använder vi oss av processkartläggning för att identifiera processen, är den känd för oss använder vi oss av best practice processer som vi har utvecklat fram under lång tid med erfarenhet utifrån olika typer av industrier. Syftet med processkartläggning är att:

 • Kartläggning av dina arbetssätt nu-läge
 • Identifiera dina styrkor
 • Identifiera dina förbättringspotentialer
 • Lägga grunden till standardiserade arbetssätt

Värdeflöde

I produktion använder vi oss av värdeflöde för att kartlägga, identifiera och få samsyn var förbättringspotentialerna finns i ert system och skapa den förbättringsplan som krävs för att infria målen. Syftet är att:

 • Kartlägg ditt värdeflöde
 • Få förluster och slöserier identifierade
 • Analys av ditt värdeflöde
 • Bygg förbättringsplan utifrån fakta och behov

Auditering

Kartlägg din organisations förmåga att bedriva sina processer för att få ett nuläge och definiera det önskade läget. Syftet med auditering är att:

 • Kartlägg din organisations förmågor
 • Få en gemensam bild av Nu-läget
 • Få en gemensam bild av det Önskade läget
 • Få fram en handlingsplan som tar dig till det önskade läget

Standardisering

Standardisering används för att likrikta, kvalitetssäkra din verksamhet och lägga grunden till ständiga förbättringar. Är processen känd för oss har vi standardiserade best practice lösningar som vi utgår ifrån för att effektivt kunna standardisera er verksamhet. Processen standardiseras så att VAD, VEM, NÄR och HUR framgår och handhavandeinstruktioner för stödsystem tas fram för att beskriva hur dom skall nyttjas. Syftet med standardisering är att

 • Bygga in önskade egenskaper och systematik
 • Skapa "rätt från mig till dig"
 • Best pracice lösningar
 • Anpassade utifrån dina förutsättningar och behov

Produktionssystem

Med ett produktionssystem vill vi digitalisera hela verktygslådan och er standardisering för att möjliggöra maximal användarvänlighet och effektivitet för din verksamhet och dina förbättringsarbeten. Lösningen kan vara i ert intranät eller en cloudlösning ifrån oss. Syftet med produktionssystem är att:

 • Vara verktygslådan i dina förbättringsarbeten
 • Synliggöra er filosofi, principer, metoder och mål
 • Åtkomlighet av standardiseringar
 • Best practice-lösningar
 • Utifrån dina förutsättningar och behov

KONTAKTA OSS

Thomas Femrin

Tel

+46706185054

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

kontakta oss

Valdation:
* Namn
* Telefonnummer
Email
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!